10 mar 2015 16:50

10 mar 2015 16:50

Idrottsföreningar ska sälja Falköpingskassen

Falköping ska bli mer turistvänligt för idrottande gäster. I samband med klubbevenemang ska besökare få ”Falköpingskassen” med rabatthäften och information om olika evenemang.

Kassarna ska lämnas över av idrottsföreningarna själva.

– Basen är det personliga överlämnandet. Idrottsföreningar är goda ambassadörer, säger fritidskonsulent Stefan Andersson.

Marknadsföringsgreppet är ett samarbete mellan näringslivet, turistutvecklingen och kultur- och fritid. Totalt har 2 500 rabatthäften tryckts upp som är giltiga i två år. Hittills har 600 rabatthäften delats ut.

– Hittills har det tagits emot väldigt positivt. Idrottsföreningarna kan fylla kassen med vad som är relevant. När det kommer folk från hela Sverige kan man marknadsföra på ett sätt, och på ett annat sätt med mer lokala besökare.

Satsningen kostar 50 000 kronor och delas mellan näringlivsenheten, turismutvecklingen samt kultur och fritid. Det kostar alltså inte föreningarna någonting, mer än arbetstid. Förhoppningen är att samarbetet ska utvecklas.

– Får vi en förståelse kan vi jobba vidare med att göra andra saker ihop också. Tanken är inte att vi ska slåss om föreningarnas sponorer. Vi gör det i en ganska begränsad omfattning så det är ett komplement.

Den 12 maj anordnas en workshop för att hitta nya samarbeten mellan aktörerna.

Föreningar som hittills nappat på att dela ut Falköpingskassen är FAIK skidor, Riksteaterföreningen, BK Falan, Hyresgästföreningen och brottarklubben.

I häftet finns rabatter från företag i branscherna hotell, restaurang, sällanköpsvaror (kläder, skor, smycken) och dagligvaruhandel (mat)

Andra företag har valt att annonsera, dock utan specifika rabatter. Bland kommunens egna besöksmål märks Ekehagens forntidsby.

Kassarna ska lämnas över av idrottsföreningarna själva.

– Basen är det personliga överlämnandet. Idrottsföreningar är goda ambassadörer, säger fritidskonsulent Stefan Andersson.

Marknadsföringsgreppet är ett samarbete mellan näringslivet, turistutvecklingen och kultur- och fritid. Totalt har 2 500 rabatthäften tryckts upp som är giltiga i två år. Hittills har 600 rabatthäften delats ut.

– Hittills har det tagits emot väldigt positivt. Idrottsföreningarna kan fylla kassen med vad som är relevant. När det kommer folk från hela Sverige kan man marknadsföra på ett sätt, och på ett annat sätt med mer lokala besökare.

Satsningen kostar 50 000 kronor och delas mellan näringlivsenheten, turismutvecklingen samt kultur och fritid. Det kostar alltså inte föreningarna någonting, mer än arbetstid. Förhoppningen är att samarbetet ska utvecklas.

– Får vi en förståelse kan vi jobba vidare med att göra andra saker ihop också. Tanken är inte att vi ska slåss om föreningarnas sponorer. Vi gör det i en ganska begränsad omfattning så det är ett komplement.

Den 12 maj anordnas en workshop för att hitta nya samarbeten mellan aktörerna.

Föreningar som hittills nappat på att dela ut Falköpingskassen är FAIK skidor, Riksteaterföreningen, BK Falan, Hyresgästföreningen och brottarklubben.

I häftet finns rabatter från företag i branscherna hotell, restaurang, sällanköpsvaror (kläder, skor, smycken) och dagligvaruhandel (mat)

Andra företag har valt att annonsera, dock utan specifika rabatter. Bland kommunens egna besöksmål märks Ekehagens forntidsby.