11 mar 2015 18:47

11 mar 2015 18:47

Arlas köp godkänns av Konkurrensverket

FALKÖPING: Tar över från 1 april

Arlas köp av Falbygdens Ost har godkänts av Konkurrensverket. Verksamheten tas över den 1 april.

Under hösten i fjol anmälde Arla Foods till Konkurrensverket att man köpt grossisten Falbygdens ost i Falköping av Atria Sverige. Efter att ha gjort en inledande utredning om affären beslutade myndigheten att inleda en så kallad särskild undersökning. Beslutet fattades av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Syftet var att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen riskerade att påtagligt hämma konkurrensen eller utvecklingen på den svenska ostmarknaden. I utredningen skulle verket särskilt utreda om affären medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks.

Under onsdagen kom ett pressmeddelande att köpet nu godkänts av Konkurrensverket och att Arla tar över verksamheten från den 1 april 2015. Köpet ligger helt i linje med Arlas strategi att driva premiumsegmentet inom ost.

– Det här är en bra affär för konsumenter, kunder och Arlas ägare. Medarbetarna inom Falbygdens Ost står för en stolt osttradition och tillsammans med dem kan vi nu ta nästa steg i att utveckla både kunders och konsumenters passion och intresse för ost. Falbygdens Ost är ett strategiskt komplement till Arlas egen ostverksamhet och köpet säkrar lönsam avsättning för våra ägare Arlaböndernas mjölk, säger Henri de Sauvage, vd för Arla Sverige, i ett pressmeddelande.

Lokala fackliga förhandlingar kan nu ta vid i och med godkännandet.

Under hösten i fjol anmälde Arla Foods till Konkurrensverket att man köpt grossisten Falbygdens ost i Falköping av Atria Sverige. Efter att ha gjort en inledande utredning om affären beslutade myndigheten att inleda en så kallad särskild undersökning. Beslutet fattades av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Syftet var att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen riskerade att påtagligt hämma konkurrensen eller utvecklingen på den svenska ostmarknaden. I utredningen skulle verket särskilt utreda om affären medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks.

Under onsdagen kom ett pressmeddelande att köpet nu godkänts av Konkurrensverket och att Arla tar över verksamheten från den 1 april 2015. Köpet ligger helt i linje med Arlas strategi att driva premiumsegmentet inom ost.

– Det här är en bra affär för konsumenter, kunder och Arlas ägare. Medarbetarna inom Falbygdens Ost står för en stolt osttradition och tillsammans med dem kan vi nu ta nästa steg i att utveckla både kunders och konsumenters passion och intresse för ost. Falbygdens Ost är ett strategiskt komplement till Arlas egen ostverksamhet och köpet säkrar lönsam avsättning för våra ägare Arlaböndernas mjölk, säger Henri de Sauvage, vd för Arla Sverige, i ett pressmeddelande.

Lokala fackliga förhandlingar kan nu ta vid i och med godkännandet.