11 mar 2015 06:00

11 mar 2015 06:00

Kansli snart verklighet i Kilanderska

Nästa månad väntas Svenska kyrkan kunna börja inreda Kilanderska huset till pastorsexpedition. Nu är detaljplanen ute på granskning.

– Det är sista chansen att ge synpunkter, säger Dan Hovskär, KD, som är ordförande i byggnadsnämnden.

Huset som ligger utmed Storgatan har tidigare varit plats för bostäder med undantag av handel. Nu görs en ny detaljplan för att huset även ska kunna inrymma pastorsexpedition och församlingslokal. Det har varit visst motstånd mot att den nya detaljplanen.

– Men nu ser man även från handlarnas sida ser att det blir liv och rörelse i fastigheten. Detta ger en anledning till att fler tar sig till centrum.

Grannen Vadsbolås är en av dem som yttrat sig under samrådet. De har befarat att en handikappsanpassning i form av en ramp skulle smalna av gatan så att det skulle bli trafikfarligt för gångare och trafikanter. Detta eftersom både personbilstrafik och godsleveranser sker i direkt anslutning till fastigheterna.

Byggnadsnämnden svarar att en utbyggnad med ramp kräver ett nytt bygglov.

– Det är inte ens säkert att det blir så. I så fall blir det inne på kvartersmarken som hör dit.

Planen ska medge en utbyggnad av skärmtak men ingen utbyggnad av fastigheten. Området kan få sex nya parkeringsplatser.

– Jag tror att de flesta är rätt nöjda med hur det blivit. Det känns som att planen har landat rätt bra, säger Dan Hovskär.

Stora delar av byggnaden är bevarat i originalskick. Det kulturhistoriska värdet gör att huvudbyggnaden inte får byggas om eller få en annan typ av fasadputs än den har i dag. Gårdsbygganden får inte rivas och ska bevaras i sin helhet.

Det var den 1 november ifjol som Svenska kyrkan formellt tog över fastigheten som går under beteckningen Klockaren 1 och 2.

Sista dag för att lämna synpunkter är den 31 mars.

Huset som ligger utmed Storgatan har tidigare varit plats för bostäder med undantag av handel. Nu görs en ny detaljplan för att huset även ska kunna inrymma pastorsexpedition och församlingslokal. Det har varit visst motstånd mot att den nya detaljplanen.

– Men nu ser man även från handlarnas sida ser att det blir liv och rörelse i fastigheten. Detta ger en anledning till att fler tar sig till centrum.

Grannen Vadsbolås är en av dem som yttrat sig under samrådet. De har befarat att en handikappsanpassning i form av en ramp skulle smalna av gatan så att det skulle bli trafikfarligt för gångare och trafikanter. Detta eftersom både personbilstrafik och godsleveranser sker i direkt anslutning till fastigheterna.

Byggnadsnämnden svarar att en utbyggnad med ramp kräver ett nytt bygglov.

– Det är inte ens säkert att det blir så. I så fall blir det inne på kvartersmarken som hör dit.

Planen ska medge en utbyggnad av skärmtak men ingen utbyggnad av fastigheten. Området kan få sex nya parkeringsplatser.

– Jag tror att de flesta är rätt nöjda med hur det blivit. Det känns som att planen har landat rätt bra, säger Dan Hovskär.

Stora delar av byggnaden är bevarat i originalskick. Det kulturhistoriska värdet gör att huvudbyggnaden inte får byggas om eller få en annan typ av fasadputs än den har i dag. Gårdsbygganden får inte rivas och ska bevaras i sin helhet.

Det var den 1 november ifjol som Svenska kyrkan formellt tog över fastigheten som går under beteckningen Klockaren 1 och 2.

Sista dag för att lämna synpunkter är den 31 mars.

  • Rikard Jansson