12 mar 2015 06:00

12 mar 2015 06:00

Skoltermin i fuktskadan

Den gamla lågstadiebyggnaden i Floby som är ansatt av fukt kommer att användas av eleverna fram till sommaren.

– Jag har fullt förtroende från de bolag som undersökt byggnaden som säger att det inte är någon risk för barnens hälsa, säger förskolechef Helena Jonsson.

I nuläget har en förskoleavdelning, en förskoleklass, ett fritids och en femteklass verksamhet i byggnaden. Helena Jonsson säger att den undersökning som genomfördes redan 2011 skulle bli underlag för att renovera eller bygga nytt.

– Det har inte kommit till min kännedom om det varit aktuellt att bygga nytt.

Handlingsplan

Fastighetsavdelningen som satt in ventilation dygnet runt har en handlingsplan för renovering. Taket ska läggas om, en vägg ska renoveras och skadade fönster bytas.

– Vi kommer att sätta oss ner på fredag och diskutera tidsplanen, men det blir vår, sommar, höst någon gång.

Ed Kahrs, M, ledamot i barn- och utbildningsnämnden har inte sett tillfälliga moduler som ett alternativ på grund av den tid det skulle ta att ordna fram dem.

Enkät till föräldrar

Nu har skolan skickat ut en enkät till föräldrar för att fråga om deras barn visat någon överkänslighet för skolmiljön.

– Det har vi gjort på inrådan av Miljöförvaltningen östra Skaraborg.

I nuläget har Helena Jonsson haft kontakt med en handfull föräldrar om skolmiljön.

– Det är ingen risk för barn att befinna sig i byggnaden, men vissa kan ha risk för överkänslighet, men vi vet inte vilka det är.

Hur påverkar resultatet av enkäten?

– Vi får göra en riskbedömning efteråt. Det kan bli att byggnaden renoveras i delar.

Men verksamheten planeras vårterminen ut?

– Ja som planen ser ut nu. Men resultatet av enkäten får vägas in.

Orsaken att byggnaden blev aktuell är att alla barn inte får plats i den nybyggda förskolan Mandelblomman.

I nuläget har en förskoleavdelning, en förskoleklass, ett fritids och en femteklass verksamhet i byggnaden. Helena Jonsson säger att den undersökning som genomfördes redan 2011 skulle bli underlag för att renovera eller bygga nytt.

– Det har inte kommit till min kännedom om det varit aktuellt att bygga nytt.

Handlingsplan

Fastighetsavdelningen som satt in ventilation dygnet runt har en handlingsplan för renovering. Taket ska läggas om, en vägg ska renoveras och skadade fönster bytas.

– Vi kommer att sätta oss ner på fredag och diskutera tidsplanen, men det blir vår, sommar, höst någon gång.

Ed Kahrs, M, ledamot i barn- och utbildningsnämnden har inte sett tillfälliga moduler som ett alternativ på grund av den tid det skulle ta att ordna fram dem.

Enkät till föräldrar

Nu har skolan skickat ut en enkät till föräldrar för att fråga om deras barn visat någon överkänslighet för skolmiljön.

– Det har vi gjort på inrådan av Miljöförvaltningen östra Skaraborg.

I nuläget har Helena Jonsson haft kontakt med en handfull föräldrar om skolmiljön.

– Det är ingen risk för barn att befinna sig i byggnaden, men vissa kan ha risk för överkänslighet, men vi vet inte vilka det är.

Hur påverkar resultatet av enkäten?

– Vi får göra en riskbedömning efteråt. Det kan bli att byggnaden renoveras i delar.

Men verksamheten planeras vårterminen ut?

– Ja som planen ser ut nu. Men resultatet av enkäten får vägas in.

Orsaken att byggnaden blev aktuell är att alla barn inte får plats i den nybyggda förskolan Mandelblomman.

  • Rikard Jansson