13 mar 2015 06:00

13 mar 2015 06:00

"Bor man i stan får man räkna med visst trafikflöde"

Kritiken växer nu mot kommunens planer att tillåta tolvvåningshus på ”Diamanten”. Kvarteret ligger granne med Gamla stan där det råder helt andra byggförutsättningar.

Under samrådstiden har kritikerna bildat två facebookgrupper, ”Inga höghus i gamla stan” och ”Nej till höghus på Ållebergsvägen".

På ena sidan Petter Ryttningsväg börjar gamla stan där en bevarandeplan från 1982 begränsar bygghöjden till två plan. På andra sidan vägen anses det okej med betydligt högre hus.

– Miljön i Gamla stan ska harmoniseras med bebyggelsen där, upprepar Roger Lundberg, S, i byggnadsnämnden, från ett tidigare tillfälle.

Utsikten för dem kommer att påverkas.

Hur resonerar ni där? Dan Hovskär, KD, ordförande i byggnadsnämnden.

– Diamanten ligger inte i gamla stan, och vi måste se hur vi kan förtäta och utveckla Falköping på bästa sätt. Då gäller det att använda relativt centrala tomter som har bra tillgång till kommunikationer.

Hovskär som även är ordförande i Falköpings hyresbostäder och tillägger att det redan finns femvåningarshus i anslutning till Diamanten.

Den nya detaljplanen ska anpassas till bostäder. Trots att få privata aktörer hittills har valt att bygga i centrum framhålls att intresset är stort för detta projekt.

– Vi måste kunna ge bra förutsättningar, och det tror vi att vi har här. Synpunkterna måste vägas mot samhällsnyttan.

Dan Hovskär hoppas att ett höghus vid Diamanten ger samma lyft som Ströget fick med åttavåningshuset.

– Idag är det fula industribyggnader där. Detta kommer att snygga upp området. Det blir en helt annan vy.

Lönsamhet

Fler våningsplan ger ökad lönsamhet. Men nyligen beviljades bygglov för hyresbostäder i två plan vid Sveavägen, ett stenkast från Diamanten.

Varför räckte det med två våningar där?

– Där fick vi ta flera vändor för att få ekonomi i byggandet. Samtidigt måste vi ge möjlighet att bygga där det går och är lämpligt. Diamanten har ett jättebra läge.

Skanska ska bygga fastigheten vid Sveavägen, samma bolag som byggde åttavåningshuset.

– Det kanske inte behöver bli tolv våningar här (på Diamanten) men bara två våningar tror jag inte att det blir.

Trafikökning

Grannarna har befarat att trafiken kommer att växa mer än de åtta procent som beräkningarna anger.

Enligt Hovskär inkluderar inte den bedömningen andra planer i området. Bland annat bostäderna på Sveavägen som nyligen beviljats bygglov, men även 16 nya villor vid Ambjörnstomten och eventuellt ett besöksmuseum i gamla Aristos lokaler.

– Bor man i stan får man räkna med visst trafikflöde. Det är lägre än för många andra gator. Han nämner hastighetssänking som en ågärd. Men detta är redan kalkylerat i underlaget.

– Det är svårt att räkna efter hur stor ökningen blir. Man kan också få ta till fysiska åtgärder.

– Vi kommer att bevaka trafiksituationen.

Fullmäktigebeslut

Roger Lundberg, S, ser en nödvändighet att samrådet efterföljas av en granskning.

– Och vi får nog ta det till fullmäktige för beslut också, eftersom det är en så stor byggnation.

I nuläget är inte tomten värderad. Inte heller kriterierna för vem som ska få bygga.

Bostadsbehovet i Falköping är nu så stort att det kan komma att bli fler höghus i Falköping framöver. Det område som nämns för höghus, så kallade punkthus, är Trädgårdsstaden, Fåraberget.

Under samrådstiden har kritikerna bildat två facebookgrupper, ”Inga höghus i gamla stan” och ”Nej till höghus på Ållebergsvägen".

På ena sidan Petter Ryttningsväg börjar gamla stan där en bevarandeplan från 1982 begränsar bygghöjden till två plan. På andra sidan vägen anses det okej med betydligt högre hus.

– Miljön i Gamla stan ska harmoniseras med bebyggelsen där, upprepar Roger Lundberg, S, i byggnadsnämnden, från ett tidigare tillfälle.

Utsikten för dem kommer att påverkas.

Hur resonerar ni där? Dan Hovskär, KD, ordförande i byggnadsnämnden.

– Diamanten ligger inte i gamla stan, och vi måste se hur vi kan förtäta och utveckla Falköping på bästa sätt. Då gäller det att använda relativt centrala tomter som har bra tillgång till kommunikationer.

Hovskär som även är ordförande i Falköpings hyresbostäder och tillägger att det redan finns femvåningarshus i anslutning till Diamanten.

Den nya detaljplanen ska anpassas till bostäder. Trots att få privata aktörer hittills har valt att bygga i centrum framhålls att intresset är stort för detta projekt.

– Vi måste kunna ge bra förutsättningar, och det tror vi att vi har här. Synpunkterna måste vägas mot samhällsnyttan.

Dan Hovskär hoppas att ett höghus vid Diamanten ger samma lyft som Ströget fick med åttavåningshuset.

– Idag är det fula industribyggnader där. Detta kommer att snygga upp området. Det blir en helt annan vy.

Lönsamhet

Fler våningsplan ger ökad lönsamhet. Men nyligen beviljades bygglov för hyresbostäder i två plan vid Sveavägen, ett stenkast från Diamanten.

Varför räckte det med två våningar där?

– Där fick vi ta flera vändor för att få ekonomi i byggandet. Samtidigt måste vi ge möjlighet att bygga där det går och är lämpligt. Diamanten har ett jättebra läge.

Skanska ska bygga fastigheten vid Sveavägen, samma bolag som byggde åttavåningshuset.

– Det kanske inte behöver bli tolv våningar här (på Diamanten) men bara två våningar tror jag inte att det blir.

Trafikökning

Grannarna har befarat att trafiken kommer att växa mer än de åtta procent som beräkningarna anger.

Enligt Hovskär inkluderar inte den bedömningen andra planer i området. Bland annat bostäderna på Sveavägen som nyligen beviljats bygglov, men även 16 nya villor vid Ambjörnstomten och eventuellt ett besöksmuseum i gamla Aristos lokaler.

– Bor man i stan får man räkna med visst trafikflöde. Det är lägre än för många andra gator. Han nämner hastighetssänking som en ågärd. Men detta är redan kalkylerat i underlaget.

– Det är svårt att räkna efter hur stor ökningen blir. Man kan också få ta till fysiska åtgärder.

– Vi kommer att bevaka trafiksituationen.

Fullmäktigebeslut

Roger Lundberg, S, ser en nödvändighet att samrådet efterföljas av en granskning.

– Och vi får nog ta det till fullmäktige för beslut också, eftersom det är en så stor byggnation.

I nuläget är inte tomten värderad. Inte heller kriterierna för vem som ska få bygga.

Bostadsbehovet i Falköping är nu så stort att det kan komma att bli fler höghus i Falköping framöver. Det område som nämns för höghus, så kallade punkthus, är Trädgårdsstaden, Fåraberget.