17 mar 2015 06:00

17 mar 2015 06:00

Startstöd till tre unga företagare

Tre unga företagare i Falköping har fått startstöd från EU med en kvarts miljon vardera.

– Vi vill ha in nya och unga personer inom jordbruket, säger handläggare Veronica Falk på Länsstyrelsen.

Stöd kan ges för helt nya företagar inom inom kött-, ägg-, trädgård eller mjölkproduktion.

Pengarna är en överbliven pott från det gamla landsbygdsprogrammet från 2007 som avslutades vid nyår.

Det finansieras till hälften av EU-bidrag och hälften staten genom Länsstyrelsen.

Den som får bidrag förbinder sig att ha det som huvudsyssla i minst tre år, annars blir det återbetalningskrav.

Även om alla som ansöker inte får stödet så är det fler som fått det än som fått avslag, enligt Veronica Falk.

– Just nu fanns det ganska gott om pengar och vi har fått in många ansökningar.

För att få bidraget måste det finnas lönsamhetspotential och personen ska ha vara utbildad inom gebitet.

Underlaget för det nya landsbygdsprogrammet ligger på Bryssels bord för beslut.

– Vi förväntar oss att det kommer att innehålla startstöd, men det kommer att vara hårdare prioriteringar, ge lite mindre pengar att fördela.

De som fick startstöd är:

Sara Wallemyr i Mularp, för köttproduktion och växtförädling Företaget startades i december ifjol.

Maria Andersson i Gökhem för växtodling och mjölkproduktion. Företaget startades vid nyår.

Henrik Johansson i Gökhem för mjölkproduktion och mindre del växtodling. Företaget startades för drygt ett år sedan.

Stöd kan ges för helt nya företagar inom inom kött-, ägg-, trädgård eller mjölkproduktion.

Pengarna är en överbliven pott från det gamla landsbygdsprogrammet från 2007 som avslutades vid nyår.

Det finansieras till hälften av EU-bidrag och hälften staten genom Länsstyrelsen.

Den som får bidrag förbinder sig att ha det som huvudsyssla i minst tre år, annars blir det återbetalningskrav.

Även om alla som ansöker inte får stödet så är det fler som fått det än som fått avslag, enligt Veronica Falk.

– Just nu fanns det ganska gott om pengar och vi har fått in många ansökningar.

För att få bidraget måste det finnas lönsamhetspotential och personen ska ha vara utbildad inom gebitet.

Underlaget för det nya landsbygdsprogrammet ligger på Bryssels bord för beslut.

– Vi förväntar oss att det kommer att innehålla startstöd, men det kommer att vara hårdare prioriteringar, ge lite mindre pengar att fördela.

De som fick startstöd är:

Sara Wallemyr i Mularp, för köttproduktion och växtförädling Företaget startades i december ifjol.

Maria Andersson i Gökhem för växtodling och mjölkproduktion. Företaget startades vid nyår.

Henrik Johansson i Gökhem för mjölkproduktion och mindre del växtodling. Företaget startades för drygt ett år sedan.

  • Rikard Jansson