19 mar 2015 18:37

19 mar 2015 18:37

Smutsiga golv på gymnasiet

FALKÖPING

Det är synligt smuts på golven i klassrum och på frånluftsventiler på Ållebergsgymnasiet.

Det framgår av en inspektionsrapport som Miljösamverkan östa Skaraborg skrivit efter en kontroll av städningen på skolan.

Städning och ventilation fungerar generellt bra skriver inspektörerna, bristerna på golv och ventilation måste följas upp.

Dessutom fanns inte något protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

Vid besöket diskuterades även rökningen på skolgården och hur skolan arbetar för minska rökningen Ett problem är att besökare inte respekterar rökförbudet.

Det är synligt smuts på golven i klassrum och på frånluftsventiler på Ållebergsgymnasiet.

Det framgår av en inspektionsrapport som Miljösamverkan östa Skaraborg skrivit efter en kontroll av städningen på skolan.

Städning och ventilation fungerar generellt bra skriver inspektörerna, bristerna på golv och ventilation måste följas upp.

Dessutom fanns inte något protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

Vid besöket diskuterades även rökningen på skolgården och hur skolan arbetar för minska rökningen Ett problem är att besökare inte respekterar rökförbudet.