21 mar 2015 06:00

21 mar 2015 06:00

Självmord ska granskas

PSYKVÅRD: Tog sina liv trots vård och stöd

Två patienter inom vuxenpsykiatrin i Falköping tog livet av sig trots vård och stödinsatser. Nu ska händelserna granskas av Inspektionen för vård och omsorg.

Granskningen har inletts efter två separata Lex Maria-anmälningar gjorda av en chefsläkare vid Skaraborgs sjukhus.

Anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gäller omständigheterna kring två patienters självmord under 2014.

Stödsamtal

Det första fallet gäller en patient som haft mångårig kontakt med psykiatrin. Bland annat genomfördes stödsamtal varannan vecka på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falköping.

I mars förra året tog patienten ändå sitt liv.

Fortsatt kontakt

Den andra patienten hade vårdats inneliggande på psykiatrisk heldygnsvård. Vid utskrivningen planerades fortsatt kontakt med den vuxenpsykiatriska öppenvården.

En vecka efter utskrivning tog dock patienten sitt liv.

”God bemanning”

I anmälningarna till IVO uppges att den psykiatriska öppenvårdsmottagningen, som organisatoriskt tillhör Skaraborgs sjukhus, bland annat är bemannad med läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, sjukgymnast och arbetsterapeut. ”Berörd enhet har god bemanning där involverade personalkategorier för sina arbetsuppgifter har adekvat utbildning och betydande erfarenhet”, sägs det i anmälningarna.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen är en vårdgivare skyldig att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Granskningen har inletts efter två separata Lex Maria-anmälningar gjorda av en chefsläkare vid Skaraborgs sjukhus.

Anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gäller omständigheterna kring två patienters självmord under 2014.

Stödsamtal

Det första fallet gäller en patient som haft mångårig kontakt med psykiatrin. Bland annat genomfördes stödsamtal varannan vecka på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falköping.

I mars förra året tog patienten ändå sitt liv.

Fortsatt kontakt

Den andra patienten hade vårdats inneliggande på psykiatrisk heldygnsvård. Vid utskrivningen planerades fortsatt kontakt med den vuxenpsykiatriska öppenvården.

En vecka efter utskrivning tog dock patienten sitt liv.

”God bemanning”

I anmälningarna till IVO uppges att den psykiatriska öppenvårdsmottagningen, som organisatoriskt tillhör Skaraborgs sjukhus, bland annat är bemannad med läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, sjukgymnast och arbetsterapeut. ”Berörd enhet har god bemanning där involverade personalkategorier för sina arbetsuppgifter har adekvat utbildning och betydande erfarenhet”, sägs det i anmälningarna.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen är en vårdgivare skyldig att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.