22 mar 2015 17:12

22 mar 2015 17:12

Invigning av ombyggt Naturum

HORNBORGARSJÖN: Har fått ansiktslyftning

I lördags hölls en nyinvigning av Naturum utanför Broddetorp vid Hornborgarsjön. Anläggningen har fått sig en ordentlig ansiktslyftning för 10 miljoner kronor.

Man har jobbat hårt för att få detta till stånd i flera år. Lokalerna har gjorts om rejält och det är högt i tak med en permanent utställning med massor av bilder och

Interaktiva bildskärmar som berättar historien om sjön från seklets början. Man har även breddat och förnyat ”spången” som leder till anläggningen. Landshövdingen Lars Bäckström invigningstalade och även naturvårdsverkets generaldirektör Eva Thörnelöf höll tal. Västgöta Nations manskör förgyllde med sång.

– Vi gör nu en stor satsning på att förnya besöksmålet Hornborgarsjön. Naturum är en viktig del i detta, sa Eva Thörnelöf.

Man har jobbat hårt för att få detta till stånd i flera år. Lokalerna har gjorts om rejält och det är högt i tak med en permanent utställning med massor av bilder och

Interaktiva bildskärmar som berättar historien om sjön från seklets början. Man har även breddat och förnyat ”spången” som leder till anläggningen. Landshövdingen Lars Bäckström invigningstalade och även naturvårdsverkets generaldirektör Eva Thörnelöf höll tal. Västgöta Nations manskör förgyllde med sång.

– Vi gör nu en stor satsning på att förnya besöksmålet Hornborgarsjön. Naturum är en viktig del i detta, sa Eva Thörnelöf.