24 mar 2015 06:00

24 mar 2015 06:00

Revision: Nöjda matgäster - sjuk personal

Kökspersonal i Falköping är fortsatt mer sjuka än andra kommunanställda. Matgästerna är dock mer nöjda.

Det är en tudelad bild som kommunrevisorerna visar i sin granskning av kostverksamheten. Efter stora förändringar för köksanställda i kommunen och höga sjukskrivningstal beslöt sig revisorerna att undersöka hur väl politikerna styr upp verksamheten.

För de 130 personer som ingår i gruppen var sjukskrivningstalen 9,6 procent vid oktober månad ifjol.

– Men det tas på mycket stort allvar, skriver revisorerna Stina Linnarsson och Anna Johansson.

Några av åtgärderna som satts in är utbildningar för chefer. Bland annat inom hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabiliteringsprocessen. Sjukfrånvaron ska hållas under bättre uppsikt och tidiga insatser ska göras vid sjukskrivningar. Särskilt uppmärksamhet riktas till kvinnor över 55 år.

Når inte kostpolicyn

Av revisionen framgår att kommunen får godkänt, men kostpolicyn uppnås inte. I policyn ingår mål som nöjda gäster, kvalitet ur aspekten att maten ska lagas från grunden och så nära matgästen som möjligt, matsvinnet ska minska samt att andel ekologisk mat ska utgöra minst 20 procent.

Undersökningen visar att matgästernas nöjdhet ökar, matsvinnet minskar om än långsamt. Sjuktalen ökar däremot. 20-procentsmålet om ekologisk mat uppnås.

Revisorerna vill nu att politikerna bättre ska ange vad det är som ska uppnås under året. Detta för att säkerställa att man är på väg mot de långsiktiga målen.

Andel av elever (årskurs 5-8) som svarar ”Håller helt eller delvis med”. Siffror i procent. Nöjd med skolmaten (47), nöjd med bemötandet från personal (80), nöjd med miljön i skolrestaurangen (68), nöjd med tiden för att äta skollunchen (78), nöjd med det som serveras från salladsbordet (60).

Mellan 75 och 90 procent av boende på äldreboenden uppger instämmer helt eller delvis i att måltiderna är en trevlig stund på dagen.

Det är en tudelad bild som kommunrevisorerna visar i sin granskning av kostverksamheten. Efter stora förändringar för köksanställda i kommunen och höga sjukskrivningstal beslöt sig revisorerna att undersöka hur väl politikerna styr upp verksamheten.

För de 130 personer som ingår i gruppen var sjukskrivningstalen 9,6 procent vid oktober månad ifjol.

– Men det tas på mycket stort allvar, skriver revisorerna Stina Linnarsson och Anna Johansson.

Några av åtgärderna som satts in är utbildningar för chefer. Bland annat inom hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabiliteringsprocessen. Sjukfrånvaron ska hållas under bättre uppsikt och tidiga insatser ska göras vid sjukskrivningar. Särskilt uppmärksamhet riktas till kvinnor över 55 år.

Når inte kostpolicyn

Av revisionen framgår att kommunen får godkänt, men kostpolicyn uppnås inte. I policyn ingår mål som nöjda gäster, kvalitet ur aspekten att maten ska lagas från grunden och så nära matgästen som möjligt, matsvinnet ska minska samt att andel ekologisk mat ska utgöra minst 20 procent.

Undersökningen visar att matgästernas nöjdhet ökar, matsvinnet minskar om än långsamt. Sjuktalen ökar däremot. 20-procentsmålet om ekologisk mat uppnås.

Revisorerna vill nu att politikerna bättre ska ange vad det är som ska uppnås under året. Detta för att säkerställa att man är på väg mot de långsiktiga målen.

Andel av elever (årskurs 5-8) som svarar ”Håller helt eller delvis med”. Siffror i procent. Nöjd med skolmaten (47), nöjd med bemötandet från personal (80), nöjd med miljön i skolrestaurangen (68), nöjd med tiden för att äta skollunchen (78), nöjd med det som serveras från salladsbordet (60).

Mellan 75 och 90 procent av boende på äldreboenden uppger instämmer helt eller delvis i att måltiderna är en trevlig stund på dagen.