25 mar 2015 06:00

25 mar 2015 06:00

Betongpark - gammal dröm går i uppfyllelse

Nu har bygget av betongparken vid Odenhallen formellt startat. I går togs det första spadtaget av de inblandade.

Parken kommer att vara till för skateboard, kickbike, bmx och rullskridskor. Man skulle lika gärna kunna kalla det actionpark, men man har nu enats om att kalla det betongpark. Parken kommer att byggas av Holst entreprenad AB och kommer att stå färdig i juni.

– Då hoppas vi att kunna samarbeta med Ungdomens hus, som lånar ut skateboards till de som vill pröva, säger Sebastian Streith, ordförande i föreningen Brädan.

En egen park var något som han själv bara kunde drömma om som ungdom.

– Nu förverkligas en 20 år gammal dröm. Det här betyder också att vi kan ge något tillbaks till dem som nu är aktiva.

Öppen för alla

Det är föreningen som drivit frågan. Hittills har aktiva tränat på en mindre park sommartid och vintertid i skatehallen i Skövde. Föreningen har i nuläget ett 30 aktiva, men parken kommer att vara öppen för alla. Den ska också vara anpassad för att passa såväl nybörjare som mer vana åkare.

– Vi tror att intresset kommer att öka när vi får en bra åkyta.

Säkerheten har också varit en viktig aspekt, att banorna inte ska korsa varandra. Föreningen har bland annat varit på studiebesök i Trollhättan, vars park stått förebild.

Vid första spadtaget deltog Enok Skogman från Holst. Från kommunens sida Johanna Svensson, S, ordförande i kultur- och fritid samt Vanja Wallemyr, ledamot i tekniska nämnden.

Fördyrades

Kultur- och fritidsnämnden avsatte ifjol två miljoner kronor till det som då gick under benämningen actionpark. Riksidrottsförbundet har bistått med en halv miljoner kronor. Men upphandlingen blev betydligt dyrare än vad det var tänkt från början. Slutnotan landade på totalt 4,3 miljoner kronor, enligt fritidskonsulent Stefan Andersson.

– Då är inte kringmiljön inräknad.

Jämställdhet

Kultur- och fritid försöker nu få in sponsorpengar för att täcka detta. Utformning ska göras särskild hänsyn till jämställdhet. Stefan Andersson ger några exempel.

– Det kan vara utyrning av bräda, särskilda åktider eller instruktioner, bra belysning eller andra sittplatser.

Dialog om detta sker under våren.

Parken kommer att vara till för skateboard, kickbike, bmx och rullskridskor. Man skulle lika gärna kunna kalla det actionpark, men man har nu enats om att kalla det betongpark. Parken kommer att byggas av Holst entreprenad AB och kommer att stå färdig i juni.

– Då hoppas vi att kunna samarbeta med Ungdomens hus, som lånar ut skateboards till de som vill pröva, säger Sebastian Streith, ordförande i föreningen Brädan.

En egen park var något som han själv bara kunde drömma om som ungdom.

– Nu förverkligas en 20 år gammal dröm. Det här betyder också att vi kan ge något tillbaks till dem som nu är aktiva.

Öppen för alla

Det är föreningen som drivit frågan. Hittills har aktiva tränat på en mindre park sommartid och vintertid i skatehallen i Skövde. Föreningen har i nuläget ett 30 aktiva, men parken kommer att vara öppen för alla. Den ska också vara anpassad för att passa såväl nybörjare som mer vana åkare.

– Vi tror att intresset kommer att öka när vi får en bra åkyta.

Säkerheten har också varit en viktig aspekt, att banorna inte ska korsa varandra. Föreningen har bland annat varit på studiebesök i Trollhättan, vars park stått förebild.

Vid första spadtaget deltog Enok Skogman från Holst. Från kommunens sida Johanna Svensson, S, ordförande i kultur- och fritid samt Vanja Wallemyr, ledamot i tekniska nämnden.

Fördyrades

Kultur- och fritidsnämnden avsatte ifjol två miljoner kronor till det som då gick under benämningen actionpark. Riksidrottsförbundet har bistått med en halv miljoner kronor. Men upphandlingen blev betydligt dyrare än vad det var tänkt från början. Slutnotan landade på totalt 4,3 miljoner kronor, enligt fritidskonsulent Stefan Andersson.

– Då är inte kringmiljön inräknad.

Jämställdhet

Kultur- och fritid försöker nu få in sponsorpengar för att täcka detta. Utformning ska göras särskild hänsyn till jämställdhet. Stefan Andersson ger några exempel.

– Det kan vara utyrning av bräda, särskilda åktider eller instruktioner, bra belysning eller andra sittplatser.

Dialog om detta sker under våren.