25 mar 2015 16:28

25 mar 2015 16:28

Investeringar släpar efter - ny chans i år

Kommunen redovisar en vinst på 23 miljoner kronor ifjol, efter två rekordår.
– Vi är ändå nöjda, säger Dan Hovskär, KD i kommunstyrelsen.

Kommunen hade budgeterat att vinsten skulle minska.

– Egentligen skulle vi ha behövt 47 miljoner kronor i överskott om vi ska hålla våra egna styrprinciper om ett överskott på två procent av omsättningen, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Över en konjunkturscykel så tror han ändå att målet ska nås. Fjolårets vinst görs utan återbetalning till kommunen av AFA-pengar, tidigare inbetalad sjukförsäkring.

– Förhoppningsvis kommer det under 2015 i stället, säger Dan Hovskär.

Inte genomfört

Kommunen lade en offensiv investeringsbudget inför fjolåret med 313 miljoner kronor.

När året är slut visar det sig att 173 miljoner kronor fortfarande är outnyttjade. De överförs nu till 2015.

– Det är viktigt att ha en flexibel investeringsbudget, säger Conny Johansson.

Energibesparingsprojektet som årligen ska spara flera miljoner kronor är en av projekten som släpar efter.

– En entreprenör skulle egentligen genomföra det, men vi fick göra en omstart i egen regi och har tappat ett år. Men det rullar framåt.

Under året ska Skaraborg Locistic Center vid Marjarp byggas ut med ytterligare lokalgator. En ny rondell ska ansluta mot väg 184. Av exploateringsbudgeten ifjol är fortfarande 13,8 miljoner kronor outnyttjade.

Når inte lånetaket

Det faktum att alla investeringar inte är genomförda gör att låneskulden inte når upp till det tak på 800 miljoner kronor som kommunledningen tidigare satt. Vid årsskiftet uppgick de långfristiga skulderna till 678 miljoner.

Att fortsatt öka skuldsättningen när tidigare planerade investeringar läggs till årets ses inte som ett problem.

– Då får vi ändra taket. Det är viktigt att hålla låneskulden men det är inte det viktigaste dokumentet i kommunen.

Svårt ta bort

Att plocka bort några av investeringarna ses som svårt.

– Man måste alltid i frågasätta varje investering, men fastighetsunderhållet måste upp eftersom det tidigare har legat så lågt.

Conny Johansson utesluter inte en skattehöjning.

– Det är ett alternativ som alltid kommer att finnas med. Moderaterna som tyckt att vi har haft en för hög investeringstakt har dock inte gett ett enda förslag på investeringar som de vill ta bort.

– Vi har 400 fler förskolebarn som är vår framtid och då betyder det att vi måste investera mer.

Genomlysning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att en konsult ska gå in och se över hur verksamheterna kan organiseras bättre för att kosta mindre.

Målet är att ha klart upphandlingen före sommaren.

– För att få med oss så mycket information in i budgetprocessen som möjligt.

Årets resultat 2013: 68,5 miljoner. 2012: 79,2 miljoner.

Kommunen hade budgeterat att vinsten skulle minska.

– Egentligen skulle vi ha behövt 47 miljoner kronor i överskott om vi ska hålla våra egna styrprinciper om ett överskott på två procent av omsättningen, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Över en konjunkturscykel så tror han ändå att målet ska nås. Fjolårets vinst görs utan återbetalning till kommunen av AFA-pengar, tidigare inbetalad sjukförsäkring.

– Förhoppningsvis kommer det under 2015 i stället, säger Dan Hovskär.

Inte genomfört

Kommunen lade en offensiv investeringsbudget inför fjolåret med 313 miljoner kronor.

När året är slut visar det sig att 173 miljoner kronor fortfarande är outnyttjade. De överförs nu till 2015.

– Det är viktigt att ha en flexibel investeringsbudget, säger Conny Johansson.

Energibesparingsprojektet som årligen ska spara flera miljoner kronor är en av projekten som släpar efter.

– En entreprenör skulle egentligen genomföra det, men vi fick göra en omstart i egen regi och har tappat ett år. Men det rullar framåt.

Under året ska Skaraborg Locistic Center vid Marjarp byggas ut med ytterligare lokalgator. En ny rondell ska ansluta mot väg 184. Av exploateringsbudgeten ifjol är fortfarande 13,8 miljoner kronor outnyttjade.

Når inte lånetaket

Det faktum att alla investeringar inte är genomförda gör att låneskulden inte når upp till det tak på 800 miljoner kronor som kommunledningen tidigare satt. Vid årsskiftet uppgick de långfristiga skulderna till 678 miljoner.

Att fortsatt öka skuldsättningen när tidigare planerade investeringar läggs till årets ses inte som ett problem.

– Då får vi ändra taket. Det är viktigt att hålla låneskulden men det är inte det viktigaste dokumentet i kommunen.

Svårt ta bort

Att plocka bort några av investeringarna ses som svårt.

– Man måste alltid i frågasätta varje investering, men fastighetsunderhållet måste upp eftersom det tidigare har legat så lågt.

Conny Johansson utesluter inte en skattehöjning.

– Det är ett alternativ som alltid kommer att finnas med. Moderaterna som tyckt att vi har haft en för hög investeringstakt har dock inte gett ett enda förslag på investeringar som de vill ta bort.

– Vi har 400 fler förskolebarn som är vår framtid och då betyder det att vi måste investera mer.

Genomlysning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att en konsult ska gå in och se över hur verksamheterna kan organiseras bättre för att kosta mindre.

Målet är att ha klart upphandlingen före sommaren.

– För att få med oss så mycket information in i budgetprocessen som möjligt.

Årets resultat 2013: 68,5 miljoner. 2012: 79,2 miljoner.

Ombudgetering

Budgeterade investeringar 2014: 313 miljoner.

Genomförda investeringar 173 miljoner

Ej genomförda investeringar 140 miljoner. Dessa kommer att föras över till årets budget.

Källa: