27 mar 2015 06:00

27 mar 2015 06:00

Få ville bygga betongpark

Bara två anbud kom in när kommunen skulle bygga betongparken vid Odenbadet.

– Vi kanske ska vara glada att vi fick in två, säger fastighetschef Jan Aurén.

Kommunen fick jaga runt för att få in prisförslag. Men även därefter drog upphandlingen ut på tiden.

– Vi fick in anbud men innan upphandlingen gjordes gick anbuden ut i tid. Det blev en diskussion med entreprenören om de gällde. Vi skrev ett kontrakt men fördyringen är förbättringen i projektet.

”Specialnisch”

Han försvarar prislappen på 4,3 miljoner kronor som han menar är vad man kan förvänta sig. De två prisförslagen ska ha skiljt sig mycket åt.

– Det är inte många som har kunskaper om hur man bygger betongparker. Det är en liten specialnisch som få klarar av.

Samtidigt kan det vara svårt för företag att göra jobb på kort varsel.

– Det kan vara en tidsfråga också, men har inte frågat. Det är bara speklation.

Försenades

Betongparken skulle byggts redan i höstas. Men markarbetet skulle vara tvungt att vara klart före frosten. Ytan fick inte påverkas av minusgrader under tio veckor. Därför togs första spadtaget först i veckan.

Det hade diskuterats två möjliga utformningar av parken, en för tre miljoner och en för 3,8 miljoner. Fastighetsförvaltningen fick klartecken av tekniska nämnden att gå på den stora utformningen. Men därifrån blev bygget ytterligare en halv miljon kronor dyrare.

”Mer attraktiv”

Nu hamnade kontraktet alltså på 4,3 miljoner kronor.

– Fördyringen är en förbättring. Efter synpunkter från entreprenören och de i föreningen Brädan som kunde mer om utformningen. Den gamla var mer en plan yta, den nya skulle bli mer attraktiv.

Tanken var att bygga ut parken ytterligare efter något år.

– I diskussionerna så såg vi att det var bäst att köra hela direkt, i stället för komplettera senare.

Kommunen fick jaga runt för att få in prisförslag. Men även därefter drog upphandlingen ut på tiden.

– Vi fick in anbud men innan upphandlingen gjordes gick anbuden ut i tid. Det blev en diskussion med entreprenören om de gällde. Vi skrev ett kontrakt men fördyringen är förbättringen i projektet.

”Specialnisch”

Han försvarar prislappen på 4,3 miljoner kronor som han menar är vad man kan förvänta sig. De två prisförslagen ska ha skiljt sig mycket åt.

– Det är inte många som har kunskaper om hur man bygger betongparker. Det är en liten specialnisch som få klarar av.

Samtidigt kan det vara svårt för företag att göra jobb på kort varsel.

– Det kan vara en tidsfråga också, men har inte frågat. Det är bara speklation.

Försenades

Betongparken skulle byggts redan i höstas. Men markarbetet skulle vara tvungt att vara klart före frosten. Ytan fick inte påverkas av minusgrader under tio veckor. Därför togs första spadtaget först i veckan.

Det hade diskuterats två möjliga utformningar av parken, en för tre miljoner och en för 3,8 miljoner. Fastighetsförvaltningen fick klartecken av tekniska nämnden att gå på den stora utformningen. Men därifrån blev bygget ytterligare en halv miljon kronor dyrare.

”Mer attraktiv”

Nu hamnade kontraktet alltså på 4,3 miljoner kronor.

– Fördyringen är en förbättring. Efter synpunkter från entreprenören och de i föreningen Brädan som kunde mer om utformningen. Den gamla var mer en plan yta, den nya skulle bli mer attraktiv.

Tanken var att bygga ut parken ytterligare efter något år.

– I diskussionerna så såg vi att det var bäst att köra hela direkt, i stället för komplettera senare.