28 mar 2015 06:00

28 mar 2015 06:00

Svårt att få lägre vattensvinn

Två akuta vattenläckor har inträffat i centrum på en veckas tid.

– Läckor kommer alltid att finnas. Vi har ett lågt svinn av vatten, säger VA-chefen Stig Säll

Under torsdagen inträffade en vattenläcka på Bestorpsgatan. Läckan skulle vara tätad till fredag lunch och kommunen skulle köra ut en vattentank till boende under tiden som lagningen pågick.

För en vecka sedan inträffade även en vattenläcka vid Warenbergsgatan.

”Vårläckor”

Trots att det inte har varit mycket till tjäle efter årets vinter så sker det ändå lite rörelse i marken som påverkar vattenledningarna.

– Akutläckor av den här typen dyker upp vid den här tiden på året, säger Stig Säll.

Han räknar med ett tiotal akuta läckor utanför arbetstid ett genomsnittligt år.

– Vi har god beredskap. Det är ständigt ett arbetslag beredda att rycka ut, säger park- och gatuchef Fredrik Johansson.

Halvtimmas inställelsetid

Det handlar om arbetsledare, anläggningsarbetare, lastbilschaufför och grävmaskinist som har en inställelsetid på 30 minuter.

– De här läckorna påverkar inte distributionen på något sätt. Vid den förra var det i och för sig hyreshus intill och då berördes 300 personer. Men det är relativt begränsat, säger Stig Säll.

– Vi lagar det ganska snabbt när man fått avspärrat och grävt sig ner till läckan.

Förebyggande arbete

VA-avdelningen utför också förebyggande arbete som kan leda till planerade insatser. Det görs genom att vattenflödet kontrolleras.

– Det gör vi kontinuerligt. Vi ser hur mycket Skaraborgs vatten levererar. Om vi ser att det förbrukas ovanligt mycket mäter vi vidare i förgreningarna.

Genom att lyssna av ventilerna avslöjas om det är högt flöde i någon riktning.

Vattensvinn

Vattensvinnet beräknas till elva procent.

– Mycket lägre än så kommer man knappast, det är ju en ekonomisk aspekt på det också.

Alltså, att det kostar mer med förebyggande arbete än vad man tjänar.

– Vi ligger bland de bättre kommunerna vad gäller svinn.

Var är risken störst för en vattenläcka?

– Det är komplext. Det är olika åldrar och material på ledningarna, det går inte pekar ur var risken är störst.

VA-avdelningen har en femårig plan. Därtill en ettårig. Den sistnämnda följer asfaltsplanerna i stort.

Höjd investeringstakt

Tidigare hade kommunen en renoveringstakt på ledningsnätet på 500 år.

För några år sedan höjdes investeringstakten så att ledningsnätet förynas på 100 år.

– De åtgärder som man har gjort har haft effekt, om det nu finns något normalt läge. Läckor kommer det alltid att finnas, säger Stig Säll.

Under torsdagen inträffade en vattenläcka på Bestorpsgatan. Läckan skulle vara tätad till fredag lunch och kommunen skulle köra ut en vattentank till boende under tiden som lagningen pågick.

För en vecka sedan inträffade även en vattenläcka vid Warenbergsgatan.

”Vårläckor”

Trots att det inte har varit mycket till tjäle efter årets vinter så sker det ändå lite rörelse i marken som påverkar vattenledningarna.

– Akutläckor av den här typen dyker upp vid den här tiden på året, säger Stig Säll.

Han räknar med ett tiotal akuta läckor utanför arbetstid ett genomsnittligt år.

– Vi har god beredskap. Det är ständigt ett arbetslag beredda att rycka ut, säger park- och gatuchef Fredrik Johansson.

Halvtimmas inställelsetid

Det handlar om arbetsledare, anläggningsarbetare, lastbilschaufför och grävmaskinist som har en inställelsetid på 30 minuter.

– De här läckorna påverkar inte distributionen på något sätt. Vid den förra var det i och för sig hyreshus intill och då berördes 300 personer. Men det är relativt begränsat, säger Stig Säll.

– Vi lagar det ganska snabbt när man fått avspärrat och grävt sig ner till läckan.

Förebyggande arbete

VA-avdelningen utför också förebyggande arbete som kan leda till planerade insatser. Det görs genom att vattenflödet kontrolleras.

– Det gör vi kontinuerligt. Vi ser hur mycket Skaraborgs vatten levererar. Om vi ser att det förbrukas ovanligt mycket mäter vi vidare i förgreningarna.

Genom att lyssna av ventilerna avslöjas om det är högt flöde i någon riktning.

Vattensvinn

Vattensvinnet beräknas till elva procent.

– Mycket lägre än så kommer man knappast, det är ju en ekonomisk aspekt på det också.

Alltså, att det kostar mer med förebyggande arbete än vad man tjänar.

– Vi ligger bland de bättre kommunerna vad gäller svinn.

Var är risken störst för en vattenläcka?

– Det är komplext. Det är olika åldrar och material på ledningarna, det går inte pekar ur var risken är störst.

VA-avdelningen har en femårig plan. Därtill en ettårig. Den sistnämnda följer asfaltsplanerna i stort.

Höjd investeringstakt

Tidigare hade kommunen en renoveringstakt på ledningsnätet på 500 år.

För några år sedan höjdes investeringstakten så att ledningsnätet förynas på 100 år.

– De åtgärder som man har gjort har haft effekt, om det nu finns något normalt läge. Läckor kommer det alltid att finnas, säger Stig Säll.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.