31 mar 2015 19:00

31 mar 2015 19:01

Skulle behandlas - isolerades i två dygn

En person med missbruksproblem hölls isolerad i 41 timmar på ett LVM-hem i Falköpings kommun. Det framgår av en Lex Sarah-anmälan.

Det är IVO- inspektionen för vård och omsorg som hanterar anmälan som kom in för mindre än en vecka sedan.

Detta trots att lagens bestämmelser endast medger isolering i ett dygn i sträck.

Enligt anmälan ska personen hållits avskiljt vid två tillfällen. Vid det första drygt 38 timmar i ett sträck och vid det andra i drygt 41 timmar.

Av anmälan framgår inte orsak till isoleringen eller närmare omständigheter.

Det är IVO- inspektionen för vård och omsorg som hanterar anmälan som kom in för mindre än en vecka sedan.

Detta trots att lagens bestämmelser endast medger isolering i ett dygn i sträck.

Enligt anmälan ska personen hållits avskiljt vid två tillfällen. Vid det första drygt 38 timmar i ett sträck och vid det andra i drygt 41 timmar.

Av anmälan framgår inte orsak till isoleringen eller närmare omständigheter.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.