01 apr 2015 20:46

01 apr 2015 20:46

Måste betala avgiften

En kvinna i södra delen av Falköpings kommun fick dispens från sophämtning varannan vecka med motiveringen att hon skulle kompostera sitt eget matavfall.

När hon tvingades att betala en avgift (890 kronor) för dispensen till Miljönämnden östra Skaraborg ångrade hon sig. Nu ville hon ta tillbaka sin begäran och därmed slippa avgiften.

Hon överklagade till länsstyrelsen som konstaterar att bara beslut som går en enskild emot kan överklagas. Därför avvisas överklagandet och kvinnan måste därmed betala avgiften.

När hon tvingades att betala en avgift (890 kronor) för dispensen till Miljönämnden östra Skaraborg ångrade hon sig. Nu ville hon ta tillbaka sin begäran och därmed slippa avgiften.

Hon överklagade till länsstyrelsen som konstaterar att bara beslut som går en enskild emot kan överklagas. Därför avvisas överklagandet och kvinnan måste därmed betala avgiften.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.