02 apr 2015 06:00

02 apr 2015 06:00

Över fem tusen köpare utnyttjade avdragen

Rot- och rut-avdragen blir allt mer populärt i Falköping för varje år som går.

Ifjol använde sig över fyra tusen personer av rot-avdraget och mycket tyder på att 2015 blir nytt rekordår vad gäller båda skattelättnaderna.

Regeringen presenterade nyligen ett förslag i höstbudgeten om sänkning av rot-avdraget. Från och med årsskiftet ska man bara få dra av 30 procent av arbetskostnaden för rot-arbeten (reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) mot dagens 50 procent. Man vill också halvera taket för rut-avdrag (för hushållsnära tjänster) till 25 000 kronor för alla under 65 år.

Syftet med sänkningen är att det ska frigöra pengar till bostadsbyggande.

Fem år

Hur populärt är det då med rot- och rutavdrag? I Skatteverkets statistik ser man att antalet köpare som utnyttjat avdragen i Falköping har ökat varje år.

 

Under 2009 var det 933 köpare i Falköping som utnyttjade rot-avdraget och sammanlagt betalades drygt 8,9 miljoner kronor ut av staten. Fem år senare, under 2014, har antalet blivit betydligt större. Då betalades 54,8 miljoner kronor ut till de 4 256 köpare som nyttjade avdraget.

 

Utveckling för rut-avdraget är likartad. 2009 använde 246 köpare avdraget till ett värde av 536 000 kronor. 2014 var det uppe på 1 257 köpare som fick totalt lite drygt 5 miljoner kronor.

Efter januari och februari 2015 kan man se att ökningen fortsätter. 1 093 köpare har redan använt rot-avdraget och 478 har nyttjat rut-avdraget.

En inte så vild gissning är att många kommer att passa på att göra ombyggnationer, renoveringar och liknande med rot-avdrag innan detta sänks vid årsskiftet och slutsiffran för 2015 väntas stiga ordentligt.

Totalt i riket betalades nästan 17 miljarder kronor ut i rot-avdrag under 2014 och drygt tre miljarder i rut-avdrag.

Regeringen presenterade nyligen ett förslag i höstbudgeten om sänkning av rot-avdraget. Från och med årsskiftet ska man bara få dra av 30 procent av arbetskostnaden för rot-arbeten (reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) mot dagens 50 procent. Man vill också halvera taket för rut-avdrag (för hushållsnära tjänster) till 25 000 kronor för alla under 65 år.

Syftet med sänkningen är att det ska frigöra pengar till bostadsbyggande.

Fem år

Hur populärt är det då med rot- och rutavdrag? I Skatteverkets statistik ser man att antalet köpare som utnyttjat avdragen i Falköping har ökat varje år.

 

Under 2009 var det 933 köpare i Falköping som utnyttjade rot-avdraget och sammanlagt betalades drygt 8,9 miljoner kronor ut av staten. Fem år senare, under 2014, har antalet blivit betydligt större. Då betalades 54,8 miljoner kronor ut till de 4 256 köpare som nyttjade avdraget.

 

Utveckling för rut-avdraget är likartad. 2009 använde 246 köpare avdraget till ett värde av 536 000 kronor. 2014 var det uppe på 1 257 köpare som fick totalt lite drygt 5 miljoner kronor.

Efter januari och februari 2015 kan man se att ökningen fortsätter. 1 093 köpare har redan använt rot-avdraget och 478 har nyttjat rut-avdraget.

En inte så vild gissning är att många kommer att passa på att göra ombyggnationer, renoveringar och liknande med rot-avdrag innan detta sänks vid årsskiftet och slutsiffran för 2015 väntas stiga ordentligt.

Totalt i riket betalades nästan 17 miljarder kronor ut i rot-avdrag under 2014 och drygt tre miljarder i rut-avdrag.