10 apr 2015 19:17

10 apr 2015 19:17

Gårdsägare får riva bäverdamm

Länsstyrelsen har gett grönt ljus för en gårdsägare utanför Stenstorp att riva en bäverdamm.

Gårdsägaren hade sökt tillstånd eftersom bäverdämmet orsakar översvämningar av åkermarken och därmed omöjliggör plöjning och sådd. Dämmet orsakar också enligt anmälan översvämningar av skogsmark vilket medför problem med ny plantering och skötsel. Tillståndet gäller till och med den 20 april. Själva boplatsen får dock inte rivas.

Länsstyrelsen tipsar också om den alternativa åtgärden att lägga ett dräneringsrör genom fördämningen. Då ska man placera ett så långt rör att vattnet tas in några meter uppströms bäverdammen. Risken för att bävrarna täpper till röret minskar i så fall.

Gårdsägaren hade sökt tillstånd eftersom bäverdämmet orsakar översvämningar av åkermarken och därmed omöjliggör plöjning och sådd. Dämmet orsakar också enligt anmälan översvämningar av skogsmark vilket medför problem med ny plantering och skötsel. Tillståndet gäller till och med den 20 april. Själva boplatsen får dock inte rivas.

Länsstyrelsen tipsar också om den alternativa åtgärden att lägga ett dräneringsrör genom fördämningen. Då ska man placera ett så långt rör att vattnet tas in några meter uppströms bäverdammen. Risken för att bävrarna täpper till röret minskar i så fall.