15 apr 2015 06:00

15 apr 2015 06:00

Radontvist till domstol

Hyresvärd vägrar mäta radonhalter

En privat fastighetsägare som i flera år vägrat att göra radonmätningar i sina lägenheter, dras nu inför domstol av Miljönämnden Östra Skaraborg.

Den segslitna tvisten mellan hyresvärden i Falköping och Miljönämnden Östra Skaraborg, MÖS, har pågått sedan januari 2013. Då beslutade MÖS att hyresvärden skulle göra radonmätningar i sina flerbostadshus.

Resultaten av mätningarna skulle redovisas senast den 31 maj men ändrades senare till 31 januari 2014.

Föreläggande

Eftersom någon redovisning av mätningar då inte kommit in beslutade miljönämnden i mitten av februari 2014 att vitesförelägga fastighetsägaren att utföra mätningar. Redovisningen skulle nu ske senast den 31 januari 2015.

Men inte heller då kom några mätresultat från hyresvärden.

Då beslutet vunnit laga kraft har därför MÖS nu ansökt hos Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg om att det beslutade vitet på 5 000 kronor ska dömas ut.

Skyldig att mäta

”Vi kan konstatera att vitesföreläggandet inte är uppfyllt och anser att det finns skäl för utdömande av vite”, skriver MÖS förbundschef Sonja Lejmark i ansökan till miljödomstolen.

Det enda sättet att kontrollera att radonhalten i inomhusluften inte överskrider riktvärdet är att göra radonmätningar. Fastighetsägaren är skyldig att utföra mätningar för att säkerställa att hyresgäster inte utsätts för hälsofarligt höga radonhalter.

Mätningar kan endast ske mellan 1 oktober och 30 april och pågå minst två månader. Det nationella miljömålet anger att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än riktvärdet på 200/Bq/kubikmeter.

Den segslitna tvisten mellan hyresvärden i Falköping och Miljönämnden Östra Skaraborg, MÖS, har pågått sedan januari 2013. Då beslutade MÖS att hyresvärden skulle göra radonmätningar i sina flerbostadshus.

Resultaten av mätningarna skulle redovisas senast den 31 maj men ändrades senare till 31 januari 2014.

Föreläggande

Eftersom någon redovisning av mätningar då inte kommit in beslutade miljönämnden i mitten av februari 2014 att vitesförelägga fastighetsägaren att utföra mätningar. Redovisningen skulle nu ske senast den 31 januari 2015.

Men inte heller då kom några mätresultat från hyresvärden.

Då beslutet vunnit laga kraft har därför MÖS nu ansökt hos Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg om att det beslutade vitet på 5 000 kronor ska dömas ut.

Skyldig att mäta

”Vi kan konstatera att vitesföreläggandet inte är uppfyllt och anser att det finns skäl för utdömande av vite”, skriver MÖS förbundschef Sonja Lejmark i ansökan till miljödomstolen.

Det enda sättet att kontrollera att radonhalten i inomhusluften inte överskrider riktvärdet är att göra radonmätningar. Fastighetsägaren är skyldig att utföra mätningar för att säkerställa att hyresgäster inte utsätts för hälsofarligt höga radonhalter.

Mätningar kan endast ske mellan 1 oktober och 30 april och pågå minst två månader. Det nationella miljömålet anger att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än riktvärdet på 200/Bq/kubikmeter.