16 apr 2015 06:00

16 apr 2015 06:00

Falköping ger bra stöd

KVINNOVÅLD: Hjälp åt kvinnor som utsatts för våld

Falköping är en av landets åtta bästa kommuner på att ge hjälp åt kvinnor som utsatts för våld. Det visar resultatet av en undersökning gjord av Kvinnojourernas riksorganisation.

I Kvinnofridsbarometern 2015 har Kvinnojourernas riksorganisation, Unizon, för första gången undersökt kommunernas ambitioner och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Rutiner och mandat

Landets kommuner har fått svara på frågor om hur kvinnofridsarbetet är organiserat, om rutiner och handlingsplaner samt utbildning och mandat.

Frågorna har också handlat om den faktiska verksamheten; stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, förebyggande arbete samt insatser riktade till förövare.

Svarsfrekvensen är 70 procent, 202 av 290 kommuner har svarat. Bland dessa placerar sig Falköping på åttonde plats.

Samordnare

Falköpings socialchef Lars-Åke Gustavsson säger i ett uttalande på kommunens webbplats att det är ett viktigt arbete som förvaltningen har arbetat med i många år genom bland annat olika projekt och sedan 2007 med en heltidsanställd samordnare för våld i nära relationer.

Rebecka Wäring, vikarierande samordnare, är också helt övertygad om att resultatet beror på kommunens satsning.

– Som samordnare ingår att utbilda all personal och alla chefer så att alla har en gemensam grund att stå på, säger hon.

– En större utbildningssatsning som görs under 2015 är webbutbildningen ”Våld i nära relationer” för all personal samt chefer inom äldre- och handikappomsorgen.

I Kvinnofridsbarometern 2015 har Kvinnojourernas riksorganisation, Unizon, för första gången undersökt kommunernas ambitioner och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Rutiner och mandat

Landets kommuner har fått svara på frågor om hur kvinnofridsarbetet är organiserat, om rutiner och handlingsplaner samt utbildning och mandat.

Frågorna har också handlat om den faktiska verksamheten; stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, förebyggande arbete samt insatser riktade till förövare.

Svarsfrekvensen är 70 procent, 202 av 290 kommuner har svarat. Bland dessa placerar sig Falköping på åttonde plats.

Samordnare

Falköpings socialchef Lars-Åke Gustavsson säger i ett uttalande på kommunens webbplats att det är ett viktigt arbete som förvaltningen har arbetat med i många år genom bland annat olika projekt och sedan 2007 med en heltidsanställd samordnare för våld i nära relationer.

Rebecka Wäring, vikarierande samordnare, är också helt övertygad om att resultatet beror på kommunens satsning.

– Som samordnare ingår att utbilda all personal och alla chefer så att alla har en gemensam grund att stå på, säger hon.

– En större utbildningssatsning som görs under 2015 är webbutbildningen ”Våld i nära relationer” för all personal samt chefer inom äldre- och handikappomsorgen.