17 apr 2015 06:00

17 apr 2015 06:00

Krögare får kylförbud

Kunskapsbrister om livsmedelshygien

Omfattande brister i hanteringen av livsmedel gör att miljönämnden förbjuder en restaurangägare att kyla ned tillagad mat.

Den 8 april gjorde Miljönämnden Östra Skaraborg en kontroll av verksamheten vid en restaurang i Falköping.

Vid kontrollen framkom att anläggningen hade omfattande brister i hur livsmedel hanterades.

Personalen saknade grundläggande kunskaper i livsmedelshygien, lokalen var inte anpassad för verksamheten då ren och oren hantering inte vara separerad och livsmedel förvarades i olämpliga temperaturer. Dessutom upptäcktes att nedkylning av livsmedel skedde i rumstemperatur och att utrustning för nedkylning saknades. Personalen saknade skyddskläder och de tvättade inte händerna under matberedning.

Bristerna ansågs så allvarliga och omfattande att miljönämnden med omedelbar verkan förbjöd all livsmedelsverksamhet i anläggningen.

Nytt förbud

Vid en ny inspektion den 13 april konstaterades att många av de tidigare bristerna var åtgärdade. Temperaturerna var godkända, handtvättställ hade installerats, rutiner hade införts för ren och oren hantering liksom rutiner för personlig hygien.

Men kontroll saknades fortfarande över nedkylning och ägaren visste inte tillagningstemperaturen för hel kyckling.

I samband med inspektionen informerades ägaren om att han återigen kunde laga mat i sin restaurang. Däremot meddelades omedelbart förbud för nedkylning av tillagad mat och tillagning av hel kyckling.

Restaurangägaren föreläggs även att se till att personalen får tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien.

Den 8 april gjorde Miljönämnden Östra Skaraborg en kontroll av verksamheten vid en restaurang i Falköping.

Vid kontrollen framkom att anläggningen hade omfattande brister i hur livsmedel hanterades.

Personalen saknade grundläggande kunskaper i livsmedelshygien, lokalen var inte anpassad för verksamheten då ren och oren hantering inte vara separerad och livsmedel förvarades i olämpliga temperaturer. Dessutom upptäcktes att nedkylning av livsmedel skedde i rumstemperatur och att utrustning för nedkylning saknades. Personalen saknade skyddskläder och de tvättade inte händerna under matberedning.

Bristerna ansågs så allvarliga och omfattande att miljönämnden med omedelbar verkan förbjöd all livsmedelsverksamhet i anläggningen.

Nytt förbud

Vid en ny inspektion den 13 april konstaterades att många av de tidigare bristerna var åtgärdade. Temperaturerna var godkända, handtvättställ hade installerats, rutiner hade införts för ren och oren hantering liksom rutiner för personlig hygien.

Men kontroll saknades fortfarande över nedkylning och ägaren visste inte tillagningstemperaturen för hel kyckling.

I samband med inspektionen informerades ägaren om att han återigen kunde laga mat i sin restaurang. Däremot meddelades omedelbart förbud för nedkylning av tillagad mat och tillagning av hel kyckling.

Restaurangägaren föreläggs även att se till att personalen får tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien.