18 apr 2015 06:00

19 apr 2015 22:15

Domstol avslår viteskrav

VITE: Oklar ansökan från miljönämnden

Mark- och miljödomstolen ger Miljönämnden Östra Skaraborg bakläxa och avslår nämndens ansökan om att få ett vite utdömt mot en hyresvärd i Falköping. Ansökan är alldeles för oklar enligt domstolen.

Det var i onsdags som SLA avslöjade att Miljönämnden Östra Skaraborg, MÖS, ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att domstolen skulle döma ut ett tidigare beslutat vite på 5 000 kronor mot en privat fastighetsägare i Falköping.

Vägrar mäta radon

Bakgrunden är att hyresvärden i två års tid vägrat att göra lagstadgade radonmätningar i sina lägenheter.

Men med i princip vändande post avslår domstolen nämndens ansökan.

Avslår ansökan

Enligt domstolen uppfyller ansökan helt enkelt inte de grundläggande lagkraven. Därför prövar man heller inte riktigheten, det vill säga om hyresvärden följt eller inte följt miljönämndens föreläggande, utan avslår ansökan redan innan den prövningen gjorts.

Oklart vad som menas

Miljödomstolen anser att det är oklart vad miljönämnden egentligen menar med sitt viteskrav.

Enligt det föreläggande som nämnden beslutade om i februari 2014 får ansökan om utdömande av vite göras efter den 31 januari och 31 maj varje år. ”Det svarar inte mot lagens krav på en tidsperiod av en viss längd”, skriver Mark- och miljödomstolen i sitt beslut.

Domstolen beskriver oklarheten som ”beaktansvärd” och att föreläggandet i sitt nuvarande skick inte kan läggas till grund för ett utdömande av vite.

Radontvisten har pågått sedan januari 2013 då miljönämnden beslutade att förelägga hyresvärden att göra radonmätningar i sina flerbostadshus.

Det var i onsdags som SLA avslöjade att Miljönämnden Östra Skaraborg, MÖS, ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att domstolen skulle döma ut ett tidigare beslutat vite på 5 000 kronor mot en privat fastighetsägare i Falköping.

Vägrar mäta radon

Bakgrunden är att hyresvärden i två års tid vägrat att göra lagstadgade radonmätningar i sina lägenheter.

Men med i princip vändande post avslår domstolen nämndens ansökan.

Avslår ansökan

Enligt domstolen uppfyller ansökan helt enkelt inte de grundläggande lagkraven. Därför prövar man heller inte riktigheten, det vill säga om hyresvärden följt eller inte följt miljönämndens föreläggande, utan avslår ansökan redan innan den prövningen gjorts.

Oklart vad som menas

Miljödomstolen anser att det är oklart vad miljönämnden egentligen menar med sitt viteskrav.

Enligt det föreläggande som nämnden beslutade om i februari 2014 får ansökan om utdömande av vite göras efter den 31 januari och 31 maj varje år. ”Det svarar inte mot lagens krav på en tidsperiod av en viss längd”, skriver Mark- och miljödomstolen i sitt beslut.

Domstolen beskriver oklarheten som ”beaktansvärd” och att föreläggandet i sitt nuvarande skick inte kan läggas till grund för ett utdömande av vite.

Radontvisten har pågått sedan januari 2013 då miljönämnden beslutade att förelägga hyresvärden att göra radonmätningar i sina flerbostadshus.