21 apr 2015 10:29

21 apr 2015 10:29

Friluftsplan för Falköping

Förslaget till friluftsplan för Falköpings kommun. Det är en av frågorna som behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige sammanträder i Stadshuset den 27 april.

Dagordningen är lång och innehåller flera tunga beslutsärenden.

Bland annat ska ledamöterna ta ställning till förslaget till en friluftsplan för kommunen. Mötet ska också behandla förslaget till inrättande av mångfaldsutskott istället för integrationsutskott, översyn av det handikappolitiska programmet, borgensåtagande för bostadsrättsföreningen Tryggheten Falköping och försäljning av byggnader och mark vid Klockaregården till Falbygdens hästsportförening.

Kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige sammanträder i Stadshuset den 27 april.

Dagordningen är lång och innehåller flera tunga beslutsärenden.

Bland annat ska ledamöterna ta ställning till förslaget till en friluftsplan för kommunen. Mötet ska också behandla förslaget till inrättande av mångfaldsutskott istället för integrationsutskott, översyn av det handikappolitiska programmet, borgensåtagande för bostadsrättsföreningen Tryggheten Falköping och försäljning av byggnader och mark vid Klockaregården till Falbygdens hästsportförening.