21 apr 2015 06:00

21 apr 2015 06:00

Miljönämnden skrev fel namn

Miljönämnden Östra Skaraborg skrev fel företagsnamn i beslutet om miljösanktionsavgift mot ett Falköpingsföretag. Nu slår Mark- och miljödomstolen nämnden på fingrarna och river upp beslutet.

Vid en inspektion hos ett företag i Falköping i oktober ifjol upptäckte Miljönämnden Östra Skaraborg att företaget sålde två produkter som saknade svensk text.

En månad senare meddelade företaget att man tagit bort produkterna ur sortimentet.

Ytterligare en månad senare beslutade miljönämnden att företaget skulle betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor för att ha sålt produkter utan svensk information.

Slipper straffet

Sedan beslutet överklagats av Falköpingsföretaget gjorde nämnden en omprövning av sitt tidigare beslut. I det nya beslutet togs en av de två produkterna bort och vissa formuleringar ändrades. Men bestraffningen med en miljösanktionsavgift låg kvar.

Företaget överklagade då till Mark- och miljödomstolen som i en dom nu bifaller överklagandet. Det innebär att företaget slipper betala straffavgiften på 5 000 kronor.

Men man gör det inte för att domstolen gör en annan bedömning i sakfrågan än vad miljönämnden gjort. Man frias därför att miljönämnden i sitt beslut gjort en felskrivning. De har helt enkelt skrivit ett helt annat namn på företaget än det korrekta.

”Inte godtagbar”

”Denna felskrivning kan te sig obetydlig men får till följd att det föreligger en oklarhet i verkställighetshänseende som mot bakgrund av miljösanktionsavgiftens straffrättsliga karaktär inte är godtagbar”, skriver Mark- och miljödomstolen i domen.

Vid en inspektion hos ett företag i Falköping i oktober ifjol upptäckte Miljönämnden Östra Skaraborg att företaget sålde två produkter som saknade svensk text.

En månad senare meddelade företaget att man tagit bort produkterna ur sortimentet.

Ytterligare en månad senare beslutade miljönämnden att företaget skulle betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor för att ha sålt produkter utan svensk information.

Slipper straffet

Sedan beslutet överklagats av Falköpingsföretaget gjorde nämnden en omprövning av sitt tidigare beslut. I det nya beslutet togs en av de två produkterna bort och vissa formuleringar ändrades. Men bestraffningen med en miljösanktionsavgift låg kvar.

Företaget överklagade då till Mark- och miljödomstolen som i en dom nu bifaller överklagandet. Det innebär att företaget slipper betala straffavgiften på 5 000 kronor.

Men man gör det inte för att domstolen gör en annan bedömning i sakfrågan än vad miljönämnden gjort. Man frias därför att miljönämnden i sitt beslut gjort en felskrivning. De har helt enkelt skrivit ett helt annat namn på företaget än det korrekta.

”Inte godtagbar”

”Denna felskrivning kan te sig obetydlig men får till följd att det föreligger en oklarhet i verkställighetshänseende som mot bakgrund av miljösanktionsavgiftens straffrättsliga karaktär inte är godtagbar”, skriver Mark- och miljödomstolen i domen.