21 apr 2015 10:13

21 apr 2015 10:21

Skolinspektionen kräver mer hjälp till elev

En elev som fått sänkta betyg trots flera stödinsatser måste få mer hjälp. Det kräver Skolinspektionen. Skolan får nu fyra månader på sig att sätta in rätt hjälp.

Anmälaren som fick Skolinspektionen att ta upp ärendet menar att skolan inte har tillräcklig förståelse för elevens problematik. Denne når inte målen och har F i flera ämnen. Eleven har också hög frånvaro. Eftersom eleven börjar nian till hösten börjar det bli bråttom med att sätta in åtgärder.

Eleven har tidigare gått i en annan skola och stödbehovet förmedlades till personal på den nya skolan för tre år sedan.

Muntliga prov

Detta har gjort att eleven under sin skolgång i Falköping bland annat fått hjälp med stöd i form av muntliga prov. Men även enskild hjälp av specialpedagog och möjlighet att arbeta i en mindre grupp i matematik. Åtgärdsprogram har satts in under två års tid. Skolinspektionen ställer sig dock frågande till varför insatser dröjde nästan ett läsår innan innan åtgärder sattes in.

Betygen sjönk - trots stöd

Myndigheten uppmärksammar också att skolan i Falköping inte har gjort någon analys över vilka åtgärder som gett resultat och tvärtom, vilka åtgärder som inte har varit framgångsrika för att eleven ska nå målen.

Några åtgärder för att minska frånvaron ska inte ha gjorts. Det har heller inte gjorts åtgärder kopplade till alla ämnen som eleven inte når kunskapskraven i. Och trots stöd till eleven har alltså betygen sjunkit det senaste året. Skolinspektionen kräver därför en grundligare analys.

Senast den 27 augusti måste tillräckliga åtgärder ha satts in.

Anmälaren som fick Skolinspektionen att ta upp ärendet menar att skolan inte har tillräcklig förståelse för elevens problematik. Denne når inte målen och har F i flera ämnen. Eleven har också hög frånvaro. Eftersom eleven börjar nian till hösten börjar det bli bråttom med att sätta in åtgärder.

Eleven har tidigare gått i en annan skola och stödbehovet förmedlades till personal på den nya skolan för tre år sedan.

Muntliga prov

Detta har gjort att eleven under sin skolgång i Falköping bland annat fått hjälp med stöd i form av muntliga prov. Men även enskild hjälp av specialpedagog och möjlighet att arbeta i en mindre grupp i matematik. Åtgärdsprogram har satts in under två års tid. Skolinspektionen ställer sig dock frågande till varför insatser dröjde nästan ett läsår innan innan åtgärder sattes in.

Betygen sjönk - trots stöd

Myndigheten uppmärksammar också att skolan i Falköping inte har gjort någon analys över vilka åtgärder som gett resultat och tvärtom, vilka åtgärder som inte har varit framgångsrika för att eleven ska nå målen.

Några åtgärder för att minska frånvaron ska inte ha gjorts. Det har heller inte gjorts åtgärder kopplade till alla ämnen som eleven inte når kunskapskraven i. Och trots stöd till eleven har alltså betygen sjunkit det senaste året. Skolinspektionen kräver därför en grundligare analys.

Senast den 27 augusti måste tillräckliga åtgärder ha satts in.