22 apr 2015 06:00

22 apr 2015 06:00

Efter kritiken - "Eleven trivs igen"

Skolinspektionen avstår kritik mot en skola i Falköping. Detta efter att skolan på nytt utrett en elevs behov av särskilt stöd.

Mer personal har tillsatts och skolgången anpassats. Nu anses skolsitutationen fungera relativt väl utifrån elevens förutsättningar och förmågor.

Eleven ska också ha uttryckt att denne nu mer trivs i skolan.

Kortare lektioner

Förutom mer lärarhjälp har lektionerna också blivit kortare och här finns också ett mer fritt förhållningssätt till att sticka ut på skolgården.

Dessutom görs läsläxan redan i skolan.

Tidigare hade eleven svårigheter att koncentrera sig och orkade varken göra läxor eller någon annan aktivitet efter skolan.

Förskoleklass

Eleven som gick in förskoleklass gick även i förskola på en tidigare ort, men hade behov av att gå om förskoleklassåret.

Eftersom kunskapskrav inte är aktuella i förskoleklass sågs ingen risk för att eleven inte skulle nå kraven.

Behoven bedömdes vara av social art.

Anmälde skolan

Skolan hade fått en anmälan på sig dagen efter att anmälaren fått veta att ett möte om elevens situation skulle hållas och att en utredning skulle påbörjas.

Mer personal har tillsatts och skolgången anpassats. Nu anses skolsitutationen fungera relativt väl utifrån elevens förutsättningar och förmågor.

Eleven ska också ha uttryckt att denne nu mer trivs i skolan.

Kortare lektioner

Förutom mer lärarhjälp har lektionerna också blivit kortare och här finns också ett mer fritt förhållningssätt till att sticka ut på skolgården.

Dessutom görs läsläxan redan i skolan.

Tidigare hade eleven svårigheter att koncentrera sig och orkade varken göra läxor eller någon annan aktivitet efter skolan.

Förskoleklass

Eleven som gick in förskoleklass gick även i förskola på en tidigare ort, men hade behov av att gå om förskoleklassåret.

Eftersom kunskapskrav inte är aktuella i förskoleklass sågs ingen risk för att eleven inte skulle nå kraven.

Behoven bedömdes vara av social art.

Anmälde skolan

Skolan hade fått en anmälan på sig dagen efter att anmälaren fått veta att ett möte om elevens situation skulle hållas och att en utredning skulle påbörjas.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.