22 apr 2015 09:27

22 apr 2015 09:27

Nästan en miljon kronor till kulturprojekt i skolan

Statens kulturråd har beviljat Falköpings kommun 850 000 kronor i bidrag till kulturprojektet Skapande skola.

Projektet är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

– Det är fantastiskt roligt att Kulturrådet vill stödja våra elever och ge dem möjlighet att möta estetiska uttrycksformer i vardagen, säger en glad David Strenge, kulturutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Bidraget ska användas till olika kulturprojekt under läsåret 2015/2016.

Projektet är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

– Det är fantastiskt roligt att Kulturrådet vill stödja våra elever och ge dem möjlighet att möta estetiska uttrycksformer i vardagen, säger en glad David Strenge, kulturutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Bidraget ska användas till olika kulturprojekt under läsåret 2015/2016.