23 apr 2015 06:00

23 apr 2015 06:00

Markägare protesterar mot länsstyrelsens tillstånd

Flera markägare överklagar nu länsstyrelsens ja till en högspänningsledning över Varvsberget och Gerumsberget i Falköping och Tidaholms kommuner.

Det var i mars i år som länsstyrelsen gav Vattenfall tillstånd att dra fram en 130 kilovatts luftledning inom ett område som är skyddsklassat för dess landskapsbild.

Förstärka elnätet

Sträckningen för den nya luftledningen mellan Tidaholm och Falköping går bland annat över Varvsberget och Gerumsberget.

Det befintliga ledningsnätet mellan de båda kommunerna saknar, enligt länsstyrelsens bedömning, i dag kapacitet för det efterfrågade elbehovet och kraftledningen är en del i en långsiktig plan för att förstärka elnätet i området.

Länsstyrelsen poängterar i sitt beslut att en ökning av kapaciteten och säkerheten på ledningsnätet i detta område är ett övergripande samhällsintresse. Samtidigt är ett av flera villkor för tillståndet att de 35 meter höga stolparna ska sättas så att deras påverkan på landskapsbilden och bebyggelsen minimeras.

Påverka vattenkällor

Arbetet med den nya ledningen är tänkt att starta inom två år.

Men nu överklagas länsstyrelsens tillstånd av tre berörda markägare.

Den planerade luftledningen riskerar, enligt markägarna, att negativt påverka de vattenkällor som finns i området och som många boende är beroende av.

Man menar också att stora delar av deras skog kommer att förstöras och att kraftledningen, med sina 35 meter höga stolpar, negativt kommer att inverka på landskapsbilden.

En av markägarna ställer i sitt överklagande frågan varför högspänningsledningen inte grävs ner.

Det var i mars i år som länsstyrelsen gav Vattenfall tillstånd att dra fram en 130 kilovatts luftledning inom ett område som är skyddsklassat för dess landskapsbild.

Förstärka elnätet

Sträckningen för den nya luftledningen mellan Tidaholm och Falköping går bland annat över Varvsberget och Gerumsberget.

Det befintliga ledningsnätet mellan de båda kommunerna saknar, enligt länsstyrelsens bedömning, i dag kapacitet för det efterfrågade elbehovet och kraftledningen är en del i en långsiktig plan för att förstärka elnätet i området.

Länsstyrelsen poängterar i sitt beslut att en ökning av kapaciteten och säkerheten på ledningsnätet i detta område är ett övergripande samhällsintresse. Samtidigt är ett av flera villkor för tillståndet att de 35 meter höga stolparna ska sättas så att deras påverkan på landskapsbilden och bebyggelsen minimeras.

Påverka vattenkällor

Arbetet med den nya ledningen är tänkt att starta inom två år.

Men nu överklagas länsstyrelsens tillstånd av tre berörda markägare.

Den planerade luftledningen riskerar, enligt markägarna, att negativt påverka de vattenkällor som finns i området och som många boende är beroende av.

Man menar också att stora delar av deras skog kommer att förstöras och att kraftledningen, med sina 35 meter höga stolpar, negativt kommer att inverka på landskapsbilden.

En av markägarna ställer i sitt överklagande frågan varför högspänningsledningen inte grävs ner.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.