25 apr 2015 06:00

25 apr 2015 06:00

Stort stöd för cykelvägar

UNDERSÖKNING: Undersökning av Falköpingsbornas resvanor

Falköpingsborna vill att kommunen prioriterar en utbyggnad av gång- och cykelvägar. Det visar resultatet av en undersökning av kommuninvånarnas resvanor.

Enkätundersökningen, som genomfördes hösten 2014, syftar till att kartlägga Falköpingsbornas resmönster och inställning till trafikmiljön.

Enkäten besvarades av 647 personer mellan 18 och 84 år.

Fortsatt utbyggnad

Resultatet visar att det finns ett starkt stöd för kollektivtrafiken och för att kommunen prioriterar en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelbanenätet.

I synnerhet bör cykeltrafiken lyftas fram i trafikplaneringen.

– Undersökningen ger ett gott stöd för de investeringar och det kraftfulla engagemang som vi redan har när det gäller cykelvägar och hållbar trafikplanering, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson, (S), i ett pressmeddelande.

I Falköping gör invånarna i genomsnitt 3,1 resor per dag. De flesta, sju av tio, sker med bil. Övriga sker med cykel (tio procent), till fots (nio procent), buss (sex procent) och med tåg (fyra procent).

Störst andel resor med kollektivtrafiken görs vid resor till skola, följt av resor i tjänsten, där tåg står för närmare var femte resa.

Bilen dominerar

Högst andel resor med cykel görs vid arbetsresor. Förflyttning till fots är vanligast vid hämtning och lämning av någon. Bilen är dock det dominerande färdmedlet vid alla typer av ärenden, med undantag för resor till skola.

– Vi har för avsikt att kontinuerligt genomföra undersökningen för att kunna följa effekterna av vårt arbete, berättar Leif Bigsten, chef för infrastruktur och logistik.

Enkätundersökningen, som genomfördes hösten 2014, syftar till att kartlägga Falköpingsbornas resmönster och inställning till trafikmiljön.

Enkäten besvarades av 647 personer mellan 18 och 84 år.

Fortsatt utbyggnad

Resultatet visar att det finns ett starkt stöd för kollektivtrafiken och för att kommunen prioriterar en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelbanenätet.

I synnerhet bör cykeltrafiken lyftas fram i trafikplaneringen.

– Undersökningen ger ett gott stöd för de investeringar och det kraftfulla engagemang som vi redan har när det gäller cykelvägar och hållbar trafikplanering, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson, (S), i ett pressmeddelande.

I Falköping gör invånarna i genomsnitt 3,1 resor per dag. De flesta, sju av tio, sker med bil. Övriga sker med cykel (tio procent), till fots (nio procent), buss (sex procent) och med tåg (fyra procent).

Störst andel resor med kollektivtrafiken görs vid resor till skola, följt av resor i tjänsten, där tåg står för närmare var femte resa.

Bilen dominerar

Högst andel resor med cykel görs vid arbetsresor. Förflyttning till fots är vanligast vid hämtning och lämning av någon. Bilen är dock det dominerande färdmedlet vid alla typer av ärenden, med undantag för resor till skola.

– Vi har för avsikt att kontinuerligt genomföra undersökningen för att kunna följa effekterna av vårt arbete, berättar Leif Bigsten, chef för infrastruktur och logistik.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.