27 apr 2015 14:34

27 apr 2015 14:34

En miljon till luft

OMBYGGNAD: Ny ventilation i stadshuset

Tekniska nämnden har beslutat att anslå en miljon kronor till projektering av ombyggnaden av ventilationen i stadshuset.

Den befintliga ventilationen i stadshuset dömdes ut vid den senaste besiktningen. Detta på grund av för låga luftflöden och för hög ljudnivå.

Ombyggnad av bland annat ventilation och värme i stadshuset finns med i kommunens investeringsbudget för 2016. Men för att kunna utföra arbetena under nästa år behöver utredning och projektering ske redan i år.

Därför har nu tekniska nämnden beslutat att anslå en miljon kronor till projekteringen. Pengarna omdisponeras från anslaget till byggnad i Plantis.

Den befintliga ventilationen i stadshuset dömdes ut vid den senaste besiktningen. Detta på grund av för låga luftflöden och för hög ljudnivå.

Ombyggnad av bland annat ventilation och värme i stadshuset finns med i kommunens investeringsbudget för 2016. Men för att kunna utföra arbetena under nästa år behöver utredning och projektering ske redan i år.

Därför har nu tekniska nämnden beslutat att anslå en miljon kronor till projekteringen. Pengarna omdisponeras från anslaget till byggnad i Plantis.