28 apr 2015 06:00

28 apr 2015 06:00

Kritik mot psykvården

VÅRD: Informerade inte socialnämnden

Psykiatriska kliniken i Falköping får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för brister i vården av en patient som led av ett allvarligt missbruk.

Det var i början av april som patienten kom in till psykiatriska akutmottagningen på vårdintyg från en läkare på en vårdcentral.

Men en läkare vid psykakuten gjorde en annan bedömning och ansåg inte att patienten uppfyllde kraven för tvångsvård.

Vind för våg

En anhörig till patienten gjorde då en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den anhörige ifrågasatte bedömningen att patienten - som led av ett allvarligt missbruk och kort dessförinnan hade varit psykotisk - skrivits ut från sjukhuset.

I sin anmälan menade den anhörige att patientens symptom inte tagits på allvar då de inte förstod att patienten inte skulle klara av att hantera sin psykiska sjukdom och sitt missbruk själv. Patienten lämnades vind för våg enligt den anhörige.

Inte gjort anmälan

I journalen från vårdcentralen, som IVO tagit del av, framkommer att patienten befann sig i ett psykotiskt tillstånd, uppträtt förvirrat, kört bil och krockat vid två tillfällen dagarna innan läkarbesöket.

IVO säger i sitt beslut att man inte har några befogenheter att ta ställning till läkares bedömning om en patient ska tvångsvårdas eller inte.

Däremot kritiseras psykvården för att man inte gjort en anmälan till socialnämnden att patienten inte kunde beredas vård eller behandling inom hälso- och sjukvården.

Enligt Lagen om vård av missbrukare, LVM, ska anmälan göras då läkare bedömer att patienten kan vara i behov av ett omedelbart omhändertagande.

Det var i början av april som patienten kom in till psykiatriska akutmottagningen på vårdintyg från en läkare på en vårdcentral.

Men en läkare vid psykakuten gjorde en annan bedömning och ansåg inte att patienten uppfyllde kraven för tvångsvård.

Vind för våg

En anhörig till patienten gjorde då en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den anhörige ifrågasatte bedömningen att patienten - som led av ett allvarligt missbruk och kort dessförinnan hade varit psykotisk - skrivits ut från sjukhuset.

I sin anmälan menade den anhörige att patientens symptom inte tagits på allvar då de inte förstod att patienten inte skulle klara av att hantera sin psykiska sjukdom och sitt missbruk själv. Patienten lämnades vind för våg enligt den anhörige.

Inte gjort anmälan

I journalen från vårdcentralen, som IVO tagit del av, framkommer att patienten befann sig i ett psykotiskt tillstånd, uppträtt förvirrat, kört bil och krockat vid två tillfällen dagarna innan läkarbesöket.

IVO säger i sitt beslut att man inte har några befogenheter att ta ställning till läkares bedömning om en patient ska tvångsvårdas eller inte.

Däremot kritiseras psykvården för att man inte gjort en anmälan till socialnämnden att patienten inte kunde beredas vård eller behandling inom hälso- och sjukvården.

Enligt Lagen om vård av missbrukare, LVM, ska anmälan göras då läkare bedömer att patienten kan vara i behov av ett omedelbart omhändertagande.