30 apr 2015 06:00

30 apr 2015 06:00

Mejeriet ska bygga tolv meter högt ostlager

Falköpings mejeri ska expandera sin verksamhet men först ska detaljplanen Lantmannen 7 ut på samråd.

Mejeriet ska både bygga om och bygga nytt, bland annat ett tolv meter högt ostlager utmed Bangatan.

Området som ska ut på samråd ligger mellan Bangatan, Odengatan, Parkgatan och Trädgårdsgatan i stadsdelen Västertull.

Angör från Bangatan

Från den blir det även två nya tillfartsvägar för tung trafik och avlastar Balderstensgatan dit lastbilar nu är hänvisade.

Eftersom utbyggnaden är platsen för Lantmännens silo som revs ifjol så är höjden inget problem, enligt kommunen.

Tvärtom, färre personer i omgivningarna kommer att få siktlinjer rakt in mot mejeriområdet och då minskar också störningen från transporterna.

Ökad trafik

I förslaget väntas transporterna öka med tio lastbilar per dygn vilket innebär att 45 lastbilar kommer till och från anläggningen varje dag.

Men bullernivån för bostäder i närheten bedöms ändå understigas.

Mejeriet ska redan i år genomföra flera bullersänkande åtgärder.

Måste plantera

Det här förslaget påverkar den biotopskyddade allén på Frejagatan.

Lönnar och almar behöver tas bort för att förslaget ska gå att genomföras och då kommer också krav på att det ska kompenseras med nyplanteringar på andra ställen.

Denna åtgärden kräver dock att biotopskyddsdispens beviljas.

Kommunal utbyggnad

Kommunens kostnader för utbyggnad av allmänplats samt va-nät beräknas till tre miljoner kronor. Men kommunens kostnader för utbyggnad finansieras genom att ta ut anslutningsavgift.

Cykelväg

Ingreppen gör att kommunen ska anlägga en ny gång- och cykelväg på 320 meter utmed Bangatan. Det ska också upprustas parkmark i anslutning till ombyggnationen.

Vill ha synpunkter

Detaljplanen gick ut på samråd den 27 april och nu är det mindre än en månad kvar innan kommunen knyter säcken.

Stadsbyggnadsavdelningen vill ha in synpunkter på planförslaget från allmänheten senast den 22 maj.

Falköpings Mejeri ägs av ca 210 medlemmar varav cirka 160 är aktiva mjölkproducenter.

Mejeriet ska både bygga om och bygga nytt, bland annat ett tolv meter högt ostlager utmed Bangatan.

Området som ska ut på samråd ligger mellan Bangatan, Odengatan, Parkgatan och Trädgårdsgatan i stadsdelen Västertull.

Angör från Bangatan

Från den blir det även två nya tillfartsvägar för tung trafik och avlastar Balderstensgatan dit lastbilar nu är hänvisade.

Eftersom utbyggnaden är platsen för Lantmännens silo som revs ifjol så är höjden inget problem, enligt kommunen.

Tvärtom, färre personer i omgivningarna kommer att få siktlinjer rakt in mot mejeriområdet och då minskar också störningen från transporterna.

Ökad trafik

I förslaget väntas transporterna öka med tio lastbilar per dygn vilket innebär att 45 lastbilar kommer till och från anläggningen varje dag.

Men bullernivån för bostäder i närheten bedöms ändå understigas.

Mejeriet ska redan i år genomföra flera bullersänkande åtgärder.

Måste plantera

Det här förslaget påverkar den biotopskyddade allén på Frejagatan.

Lönnar och almar behöver tas bort för att förslaget ska gå att genomföras och då kommer också krav på att det ska kompenseras med nyplanteringar på andra ställen.

Denna åtgärden kräver dock att biotopskyddsdispens beviljas.

Kommunal utbyggnad

Kommunens kostnader för utbyggnad av allmänplats samt va-nät beräknas till tre miljoner kronor. Men kommunens kostnader för utbyggnad finansieras genom att ta ut anslutningsavgift.

Cykelväg

Ingreppen gör att kommunen ska anlägga en ny gång- och cykelväg på 320 meter utmed Bangatan. Det ska också upprustas parkmark i anslutning till ombyggnationen.

Vill ha synpunkter

Detaljplanen gick ut på samråd den 27 april och nu är det mindre än en månad kvar innan kommunen knyter säcken.

Stadsbyggnadsavdelningen vill ha in synpunkter på planförslaget från allmänheten senast den 22 maj.

Falköpings Mejeri ägs av ca 210 medlemmar varav cirka 160 är aktiva mjölkproducenter.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.