04 maj 2015 15:00

04 maj 2015 15:00

Falköping får stöd

LANDSBYGD: Miljoner till utveckling

Jordbruksverket har beslutat att prioritera fortsatt stöd till lokal utveckling i sju kommuner i östra Skaraborg, däribland Falköping.

Arbetet med lokala utvecklingsprojekt går under namnet Leader och sker inom ramen för EU:s landsbygdsprogram.

Leader Östra Skaraborg kan ge stöd till projekt inom bygdeutveckling, förnyelsebar energi, livsmedel och besöksnäring i kommunerna Falköping, Hjo, Tibro, Tidaholm, Habo, Mullsjö, och Skövde.

Jordbruksverkets beslut innebär klartecken för Leader Östra Skaraborgs utvecklingsstrategi för nästa programperiod från 2015 till 2021.

Anslaget är 38,2 miljoner kronor inklusive en medfinansiering på 33 procent från de sju kommunerna.

Arbetet med lokala utvecklingsprojekt går under namnet Leader och sker inom ramen för EU:s landsbygdsprogram.

Leader Östra Skaraborg kan ge stöd till projekt inom bygdeutveckling, förnyelsebar energi, livsmedel och besöksnäring i kommunerna Falköping, Hjo, Tibro, Tidaholm, Habo, Mullsjö, och Skövde.

Jordbruksverkets beslut innebär klartecken för Leader Östra Skaraborgs utvecklingsstrategi för nästa programperiod från 2015 till 2021.

Anslaget är 38,2 miljoner kronor inklusive en medfinansiering på 33 procent från de sju kommunerna.