05 maj 2015 06:00

05 maj 2015 06:00

Uppåt för småföretagen

NÄRINGSLIV: Tredje bästa värdeökningen i Skaraborg

Värdet på småföretagen i Falköping ökade med 11,5 procent under förra året. Det är den tredje bästa ökningen bland Skaraborgs kommuner.

I den nya värdebarometer som publicerades på måndagen jämförs värdetillväxten hos småföretag i landets samtliga 290 kommuner.

Falköping placerar sig högt upp i jämförelsen.

2013 var värdet på de 168 företagen i kommunen med mellan 1 och 49 anställda 742 miljoner kronor. I fjol hade värdet ökat till 827 miljoner kronor, en ökning på 11,5 procent.

Trea i Skaraborg

I en jämförelse mellan Skaraborgs 15 kommuner placerar sig Falköping på en tredjeplats efter Essunga (+15,7 procent) och Tidaholm (+12,1 procent).

Viktig information

Sämst utveckling i Skaraborg hade företagen i Lidköping som redovisade ett minskat värde på 8,8 procent.

– Boksluten från förra året visar att småföretagen i Falköping stiger i värde i förhållande till 2013. Ökningen kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling, säger Tomas Hjelström, chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige, som har tagit fram värdebarometern.

– Barometern ger viktig information om tillståndet för Sveriges småföretag, både på kommunal- och riksnivå. Går de mindre företagen bra, går Sverige bra.

Lilla Edet bäst

Bäst utveckling i Västra Götaland hade Lilla Edet med 45,6 procent. Den genomsnittliga värdeökningen i länet var 7,8 procent.

Storfors i Värmland hade allra starkast värdetillväxt i landet med 85,2 procent. Genomsnittsökningen i de 60 243 företagen i landet var 7,6 procent.

Värdebarometern görs två gånger per år.

I den nya värdebarometer som publicerades på måndagen jämförs värdetillväxten hos småföretag i landets samtliga 290 kommuner.

Falköping placerar sig högt upp i jämförelsen.

2013 var värdet på de 168 företagen i kommunen med mellan 1 och 49 anställda 742 miljoner kronor. I fjol hade värdet ökat till 827 miljoner kronor, en ökning på 11,5 procent.

Trea i Skaraborg

I en jämförelse mellan Skaraborgs 15 kommuner placerar sig Falköping på en tredjeplats efter Essunga (+15,7 procent) och Tidaholm (+12,1 procent).

Viktig information

Sämst utveckling i Skaraborg hade företagen i Lidköping som redovisade ett minskat värde på 8,8 procent.

– Boksluten från förra året visar att småföretagen i Falköping stiger i värde i förhållande till 2013. Ökningen kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling, säger Tomas Hjelström, chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige, som har tagit fram värdebarometern.

– Barometern ger viktig information om tillståndet för Sveriges småföretag, både på kommunal- och riksnivå. Går de mindre företagen bra, går Sverige bra.

Lilla Edet bäst

Bäst utveckling i Västra Götaland hade Lilla Edet med 45,6 procent. Den genomsnittliga värdeökningen i länet var 7,8 procent.

Storfors i Värmland hade allra starkast värdetillväxt i landet med 85,2 procent. Genomsnittsökningen i de 60 243 företagen i landet var 7,6 procent.

Värdebarometern görs två gånger per år.