06 maj 2015 06:00

06 maj 2015 06:00

Snart söks bygglov för nya GD-skolan

Nästa vecka hoppas fastighetsavdelningen i kommunen att man kan söka bygglov för nya Gustaf Dalén-skolan.

– Vi är mitt i processen och ritar för fullt, säger fastighetschef Jan Aurén.

Att Skanska får bygga GD-skolan genom ett så kallat partnerringssamarbete är klart sedan tidigare. Just nu jobbar fastighetsförvaltningen fram en planlösning för att få fram en kostnad. Då kan man göra en formell beställning. Den ett år gamla uppgiften om riktmärke på 60 miljoner gäller fortfarande. Nästa steg är att kommunstyrelsen den 3 juni ska besluta om utformningen och kostnaden.

Under tiden jobbar man alltså färdigt underlaget för att kunna söka bygglov.

Lärare och rektor har kunnat påverka utformningen i tre workshops med kommunen.

– Till exempel om vart de olika klasserna ska ligga, ytorna och utformning av arbetsplatser med mera.

Vad är karaktäristiskt för förslaget?

– Framförallt en ny matsal och ett nytt tillagningskök. Det ska ligga i nybyggnadsdelen som täcker in klasserna F-3. De befintliga delarna ska byggas om i olika utsträckning.

En första utredningsskiss i två plan kritiserades i media, men den är inte längre aktuell. Den nya delen kommer heller inte att skarvas med den gamla delen. De ska i stället förbindas genom en gångpassage.

– Jag tycker det ser bra ut.

Förslaget är att angöring ska ske från Brunnhemsvägen. Men något besked från Trafikverket har ännu inte kommit.

– Vägen ”fungerar” men något klart besked om att den ska breddas frinns inte. Vi har framfört detta genom park- och gata. Påtryckningen kommer vi fortsätta med.

Byggstart väntas i början av september om ks-beslut tas i juni. Invigning väntas under senare delen av 2016.

Att Skanska får bygga GD-skolan genom ett så kallat partnerringssamarbete är klart sedan tidigare. Just nu jobbar fastighetsförvaltningen fram en planlösning för att få fram en kostnad. Då kan man göra en formell beställning. Den ett år gamla uppgiften om riktmärke på 60 miljoner gäller fortfarande. Nästa steg är att kommunstyrelsen den 3 juni ska besluta om utformningen och kostnaden.

Under tiden jobbar man alltså färdigt underlaget för att kunna söka bygglov.

Lärare och rektor har kunnat påverka utformningen i tre workshops med kommunen.

– Till exempel om vart de olika klasserna ska ligga, ytorna och utformning av arbetsplatser med mera.

Vad är karaktäristiskt för förslaget?

– Framförallt en ny matsal och ett nytt tillagningskök. Det ska ligga i nybyggnadsdelen som täcker in klasserna F-3. De befintliga delarna ska byggas om i olika utsträckning.

En första utredningsskiss i två plan kritiserades i media, men den är inte längre aktuell. Den nya delen kommer heller inte att skarvas med den gamla delen. De ska i stället förbindas genom en gångpassage.

– Jag tycker det ser bra ut.

Förslaget är att angöring ska ske från Brunnhemsvägen. Men något besked från Trafikverket har ännu inte kommit.

– Vägen ”fungerar” men något klart besked om att den ska breddas frinns inte. Vi har framfört detta genom park- och gata. Påtryckningen kommer vi fortsätta med.

Byggstart väntas i början av september om ks-beslut tas i juni. Invigning väntas under senare delen av 2016.