07 maj 2015 06:00

07 maj 2015 06:00

Ett steg närmare terminalaffär

I en inte allt för avlägsen framtid kan Jula komma att köpa godsterminalen vid Marjarp i Falköping. Kommunstyrelsen har nu beslutat om en avsiktsförklaring.

– Det betyder att vi ska titta på det för att se hur det kan genomföras. De har visat intresse av att köpa och nu vill vi ändra i avtalet att det ska finnas en möjlighet att köpa.

– Det var en helt enig nämnd som står bakom avsiktsförklaringen.

Det måste kännas bra politiskt?

– Ja, och det är ett sätt att trygga terminalfrågan för lång tid framöver. Men härifrån till att sälja är en lång resa, det här är en avsiktsförklaring.

Hade ni ambition från början att en privat aktör skulle köpa?

– Ja, de andra ägs av företagen själva.

Det handlar om de två timmerterminalerna som Södra skogsägarna respektive Stora Enzo äger. Kommunen äger anslutningen och spåren dit.

Nu ska en värdering av ”Julaterminalen” göras.

– Men bara att de är interesserade är spännade för oss.

När fick ni de första signalerna om intresset från Jula att de ville köpa?

– De har gjort ett inspel nu under våren. Det beror på att terminalen har utvecklats snabbt med mer gods. Det är precis det som vi vill.

För närvarande har åtta företag plus Jula godstransporter till och från hamnen i Göteborg. Fem dagar i veckan.

– Det betyder att vi ska titta på det för att se hur det kan genomföras. De har visat intresse av att köpa och nu vill vi ändra i avtalet att det ska finnas en möjlighet att köpa.

– Det var en helt enig nämnd som står bakom avsiktsförklaringen.

Det måste kännas bra politiskt?

– Ja, och det är ett sätt att trygga terminalfrågan för lång tid framöver. Men härifrån till att sälja är en lång resa, det här är en avsiktsförklaring.

Hade ni ambition från början att en privat aktör skulle köpa?

– Ja, de andra ägs av företagen själva.

Det handlar om de två timmerterminalerna som Södra skogsägarna respektive Stora Enzo äger. Kommunen äger anslutningen och spåren dit.

Nu ska en värdering av ”Julaterminalen” göras.

– Men bara att de är interesserade är spännade för oss.

När fick ni de första signalerna om intresset från Jula att de ville köpa?

– De har gjort ett inspel nu under våren. Det beror på att terminalen har utvecklats snabbt med mer gods. Det är precis det som vi vill.

För närvarande har åtta företag plus Jula godstransporter till och från hamnen i Göteborg. Fem dagar i veckan.