08 maj 2015 13:03

08 maj 2015 13:03

Asylboende får godkänt av IVO

GRANSKNING: Uppfyller lagkraven

Asylboendet på Ällagatan i Falköping får efter en granskning godkänt av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Asylboendet med åtta platser är ett hem för vård eller boende för ensamkommande flyktingbarn och som socialnämnden startade i oktober 2014.

Inte några brister

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, undersökte vid sin föranmälda inspektion nyligen främst förhållandena inom tre områden; personalens kompetens, verksamhetens bemanning och de inskrivna barnen.

I sin granskningsrapport konstaterar IVO att vid inspektionstillfället var sju pojkar mellan 13 och 17 år inskrivna i verksamheten.

På asylboendet är bemanningen två personal vardagar och helger, dygnet runt. Verksamheten lämnas aldrig obemannad.

Känner sig trygga

De ungdomar IVO talade med beskrev att de tycker att boendet är bra, både när det gäller lokaler och personal. De kände sig också trygga med de andra ungdomarna och med personalen.

IVO säger i sitt beslut att man inte funnit några brister på asylboendet och avslutar därför ärendet.

Asylboendet med åtta platser är ett hem för vård eller boende för ensamkommande flyktingbarn och som socialnämnden startade i oktober 2014.

Inte några brister

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, undersökte vid sin föranmälda inspektion nyligen främst förhållandena inom tre områden; personalens kompetens, verksamhetens bemanning och de inskrivna barnen.

I sin granskningsrapport konstaterar IVO att vid inspektionstillfället var sju pojkar mellan 13 och 17 år inskrivna i verksamheten.

På asylboendet är bemanningen två personal vardagar och helger, dygnet runt. Verksamheten lämnas aldrig obemannad.

Känner sig trygga

De ungdomar IVO talade med beskrev att de tycker att boendet är bra, både när det gäller lokaler och personal. De kände sig också trygga med de andra ungdomarna och med personalen.

IVO säger i sitt beslut att man inte funnit några brister på asylboendet och avslutar därför ärendet.