08 maj 2015 13:02

08 maj 2015 13:02

Vårdcentral anmäld

En lex Maria-anmälan om fördröjd diagnos och behandling vid Närhälsan Floby vårdcentral har nu granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gjordes efter en händelse då en patient sökte vård för blödningar från ändtarmen. Besvären bedömdes efter undersökning och patienten fick behandling. Senare försämrades dock patienten med diarré och blod i avföringen.

Efter remiss konstaterades inflammation i grovtarmen. IVO konstaterar efter granskning att vårdcentralen vidtagit nödvändiga åtgärder och avslutar därmed ärendet.

En lex Maria-anmälan om fördröjd diagnos och behandling vid Närhälsan Floby vårdcentral har nu granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gjordes efter en händelse då en patient sökte vård för blödningar från ändtarmen. Besvären bedömdes efter undersökning och patienten fick behandling. Senare försämrades dock patienten med diarré och blod i avföringen.

Efter remiss konstaterades inflammation i grovtarmen. IVO konstaterar efter granskning att vårdcentralen vidtagit nödvändiga åtgärder och avslutar därmed ärendet.