09 maj 2015 06:00

09 maj 2015 06:00

Ersätts inte för överfall

ERSÄTTNING: Avslag från Brottsskademyndigheten

En man utsattes för en grov misshandel efter en konflikt om pengar med en chaufför i en svarttaxi i Falköping. Mannen sökte ersättning från Brottsoffermyndigheten, men fick avslag.

Mannen och flickvännen hade varit på cruising i Falköping förra sommaren. När de skulle hem insåg de att sista tåget hade gått och sökte då efter andra möjligheter. Han fixade skjuts med ett par i en bil till en kostad av 600 kronor. Mannen berättar om händelsen i sin ansökan om ersättning till Brottsoffermyndigheten. Efter att ha åkt en bit ville föraren inte köra längre och mannen krävde då sina pengar tillbaka. Men då ska föraren ha ringt sina kompisar, de kom till platsen och attackerade mannen.

Grov misshandel

Han tilldelades flera slag med ett baseballträ och fick liggande på marken även ta emot sparkar. Våldet ledde till bland annat blodvite och tandskador. Polisen har inte kunnat binda några gärningsmän till brottet.

Brottsoffermyndigheten säger i och för sig i sitt beslut att mannen är berättigad 15 000 kronor i ersättning för sveda och värk och kränkning. Men, säger myndigheten också, enligt förarbetena till brottsskadelagen ska brottsskadeersättning ses i ett kriminalpolitiskt sammanhang. Det har därför införts en jämkningsregel som medför att ersättning kan sättas ned, exempelvis om den skadelidande genom sitt eget uppträdande vid brottet har utsatt sig för ökad skaderisk.

Inte en krona

Det anser man att mannen har gjort genom att åka svarttaxi och därför halveras ersättningen. Men dessutom räknar myndigheten av den överfallsersättning som mannen från sitt försäkringsbolag, vilket innebär det inte blir någon brottsskadeersättning alls.

Mannen och flickvännen hade varit på cruising i Falköping förra sommaren. När de skulle hem insåg de att sista tåget hade gått och sökte då efter andra möjligheter. Han fixade skjuts med ett par i en bil till en kostad av 600 kronor. Mannen berättar om händelsen i sin ansökan om ersättning till Brottsoffermyndigheten. Efter att ha åkt en bit ville föraren inte köra längre och mannen krävde då sina pengar tillbaka. Men då ska föraren ha ringt sina kompisar, de kom till platsen och attackerade mannen.

Grov misshandel

Han tilldelades flera slag med ett baseballträ och fick liggande på marken även ta emot sparkar. Våldet ledde till bland annat blodvite och tandskador. Polisen har inte kunnat binda några gärningsmän till brottet.

Brottsoffermyndigheten säger i och för sig i sitt beslut att mannen är berättigad 15 000 kronor i ersättning för sveda och värk och kränkning. Men, säger myndigheten också, enligt förarbetena till brottsskadelagen ska brottsskadeersättning ses i ett kriminalpolitiskt sammanhang. Det har därför införts en jämkningsregel som medför att ersättning kan sättas ned, exempelvis om den skadelidande genom sitt eget uppträdande vid brottet har utsatt sig för ökad skaderisk.

Inte en krona

Det anser man att mannen har gjort genom att åka svarttaxi och därför halveras ersättningen. Men dessutom räknar myndigheten av den överfallsersättning som mannen från sitt försäkringsbolag, vilket innebär det inte blir någon brottsskadeersättning alls.