09 maj 2015 06:00

09 maj 2015 06:00

Kritik mot ÅV-flytt

MILJÖ: Överklagar miljöbeslut

Falköpings kommun överklagar miljönämndens beslut som innebär att återvinningscentralen på Floby före detta deponi måste flyttas.

Miljösamverkan Östra Skaraborg har beslutat att de ytor på Floby före detta deponi som utgörs av en återvinningscentral, ska vara sluttäckta senast den 31 december 2020. Detta motsätter sig Falköpings kommun som nu har överklagat beslutet till länsstyrelsen.

Kommunen anser att placeringen av återvinningscentralen är lämplig då den ligger på en redan förorenad plats. Verksamheten, som varit i drift under lång tid och är lättillgänglig för boende i Floby tätort, har heller inte bidragit till någon ytterligare förorening av området menar kommunen.

Miljösamverkan Östra Skaraborg har beslutat att de ytor på Floby före detta deponi som utgörs av en återvinningscentral, ska vara sluttäckta senast den 31 december 2020. Detta motsätter sig Falköpings kommun som nu har överklagat beslutet till länsstyrelsen.

Kommunen anser att placeringen av återvinningscentralen är lämplig då den ligger på en redan förorenad plats. Verksamheten, som varit i drift under lång tid och är lättillgänglig för boende i Floby tätort, har heller inte bidragit till någon ytterligare förorening av området menar kommunen.