11 maj 2015 12:35

11 maj 2015 12:35

Stöd till naturvård

MILJÖ: Naturvårdsprogram ska uppdateras

Falköpings kommun får ekonomiskt stöd från länsstyrelsen för att uppdatera kommunens naturvårdsprogram.

Bidraget, som är på 160 000 kronor fördelat på tre år, ska användas till att uppdatera Falköpings kommuns naturvårdsprogram som kommunfullmäktige antog 2008. Programmet innehåller en översiktlig beskrivning av naturen i kommunen, beskrivningar av drygt 980 värdefulla naturområden samt ett åtgärdsprogram för naturvårdsarbetet i Falköpings kommun.

Syftet med uppdateringen är bland annat att revidera objektsbeskrivningar, komplettera med nya objekt, skapa en naturdatabas och ta fram ett nytt åtgärdsprogram för naturvårdsarbetet i kommunen.

Bidraget, som är på 160 000 kronor fördelat på tre år, ska användas till att uppdatera Falköpings kommuns naturvårdsprogram som kommunfullmäktige antog 2008. Programmet innehåller en översiktlig beskrivning av naturen i kommunen, beskrivningar av drygt 980 värdefulla naturområden samt ett åtgärdsprogram för naturvårdsarbetet i Falköpings kommun.

Syftet med uppdateringen är bland annat att revidera objektsbeskrivningar, komplettera med nya objekt, skapa en naturdatabas och ta fram ett nytt åtgärdsprogram för naturvårdsarbetet i kommunen.