12 maj 2015 09:55

12 maj 2015 09:55

Industriföretag fick miljöböter

Gyllensvaans möbler i Kättilstorp får böta 25 000 kronor för att ha fyllt igen ett halvt kilometer långt dike som var biotopsskyddat.

Ingreppet gjorde i samband med att företaget gjorde en utbyggnad för drygt två år sedan. Företaget hade inte ansökt om dispens för detta. Det är Länsstyrelsens riksenhet för miljö- och arbetsmål i Göte­borg som utfärdat boten.

”Ett missförstånd”

En representant från företaget sade i februari att det handlade om ett missförstånd som skulle redas ut. Företaget ansåg att det fanns felaktigheter på en karta över planområdet och oklarheter vem som var sakägare med två kloaklednings- och dikningsföretag i området. Rätten menar i stället att företaget inte gjort vad som krävts för att förebygga brottsligheten.

Gyllensvaans möbler i Kättilstorp får böta 25 000 kronor för att ha fyllt igen ett halvt kilometer långt dike som var biotopsskyddat.

Ingreppet gjorde i samband med att företaget gjorde en utbyggnad för drygt två år sedan. Företaget hade inte ansökt om dispens för detta. Det är Länsstyrelsens riksenhet för miljö- och arbetsmål i Göte­borg som utfärdat boten.

”Ett missförstånd”

En representant från företaget sade i februari att det handlade om ett missförstånd som skulle redas ut. Företaget ansåg att det fanns felaktigheter på en karta över planområdet och oklarheter vem som var sakägare med två kloaklednings- och dikningsföretag i området. Rätten menar i stället att företaget inte gjort vad som krävts för att förebygga brottsligheten.

  • Rikard Jansson