12 maj 2015 16:32

12 maj 2015 16:32

Nytt hemtjänstföretag redo från 1 juni

Ett nytt hemtjänstföretag håller nu på att etablera sig i kommunen. Det är Kooperativa Lots (KLEF) ekonomisk förening som godkänts av socialnämnden som utförare.

– Det drivs som ett kooperativ och vi tycker att det är positivt med en annan typ av företagsform. De är också lokalt förankrade, säger Susanne Larsson, S, ordförande i socialnämnden.

Kommunen har sedan tidigare konkurrensutsatt hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihet inom vården. Företaget börjar sin verksamhet den 1 juni.

– Nu skickar vi ut information till brukarna. Väljer man inte någon utförare får man kommunen automatiskt. Sedan får företaget marknadsföra sig mot brukarna.

Kooperativa Lots kommer att erbjuda hemtjänst inom hela kommunen.

Ett nytt hemtjänstföretag håller nu på att etablera sig i kommunen. Det är Kooperativa Lots (KLEF) ekonomisk förening som godkänts av socialnämnden som utförare.

– Det drivs som ett kooperativ och vi tycker att det är positivt med en annan typ av företagsform. De är också lokalt förankrade, säger Susanne Larsson, S, ordförande i socialnämnden.

Kommunen har sedan tidigare konkurrensutsatt hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihet inom vården. Företaget börjar sin verksamhet den 1 juni.

– Nu skickar vi ut information till brukarna. Väljer man inte någon utförare får man kommunen automatiskt. Sedan får företaget marknadsföra sig mot brukarna.

Kooperativa Lots kommer att erbjuda hemtjänst inom hela kommunen.