13 maj 2015 06:00

13 maj 2015 06:00

Kritik mot arbetsmiljön på skola

ARBETSMILJÖ: Floby skola måste åtgärda brister

Efter en inspektion på Floby skola ställer Arbetsmiljöverket på en rad punkter nu krav på förbättringar av arbetsmiljön.

Det var i slutet av mars i år som Arbetsmiljöverket genomförde en föranmäld inspektion av arbetsmiljön på Floby skola.

Besöket har nu resulterat i ett beslut med krav på åtgärder inom åtta områden för att förbättra arbetsmiljön.

Inte bedömt risker

Skolan får bland annat kritik för att man inte undersökt och bedömt risker för de våld- och hotsituationer som kan inträffa på skolan. Dessutom kritiseras skolan för att det inte finns säkerhetsrutiner och instruktioner för sådana situationer.

Rutiner saknas

Arbetsmiljöverket kräver också att skolan i fortsättningen gör tillbudsanmälningar vid alla incidenter som inträffar på skolan. I dag sker inte detta vilket förklaras med hög arbetsbelastning.

Floby skola får också kritik för att det saknas rutiner för hur elevskyddsombuden ska medverka i arbetsmiljöarbetet och att det brister i samordningen mellan personal från olika förvaltningar som arbetar på skolan.

Det är också oklart vem som har ansvaret för att förebygga ohälsa och olycksfall i idrottshallen och skolan har heller inte gjort riskbedömningar efter skyddsronder där brister konstaterats.

Psykisk press

Skolan måste också följa upp de insatser som gjorts mot ohälsosam arbetsbelastning. Detta mot bakgrund av att situationen på skolan sedan förra våren varit ansträngande för personalen vilket lett till stor psykisk press.

Vid ett uppföljningsbesök i september i år ska skolan redovisa vilka åtgärder man vidtagit i anledning av de brister och krav som Arbetsmiljöverket nu påpekat.

Det var i slutet av mars i år som Arbetsmiljöverket genomförde en föranmäld inspektion av arbetsmiljön på Floby skola.

Besöket har nu resulterat i ett beslut med krav på åtgärder inom åtta områden för att förbättra arbetsmiljön.

Inte bedömt risker

Skolan får bland annat kritik för att man inte undersökt och bedömt risker för de våld- och hotsituationer som kan inträffa på skolan. Dessutom kritiseras skolan för att det inte finns säkerhetsrutiner och instruktioner för sådana situationer.

Rutiner saknas

Arbetsmiljöverket kräver också att skolan i fortsättningen gör tillbudsanmälningar vid alla incidenter som inträffar på skolan. I dag sker inte detta vilket förklaras med hög arbetsbelastning.

Floby skola får också kritik för att det saknas rutiner för hur elevskyddsombuden ska medverka i arbetsmiljöarbetet och att det brister i samordningen mellan personal från olika förvaltningar som arbetar på skolan.

Det är också oklart vem som har ansvaret för att förebygga ohälsa och olycksfall i idrottshallen och skolan har heller inte gjort riskbedömningar efter skyddsronder där brister konstaterats.

Psykisk press

Skolan måste också följa upp de insatser som gjorts mot ohälsosam arbetsbelastning. Detta mot bakgrund av att situationen på skolan sedan förra våren varit ansträngande för personalen vilket lett till stor psykisk press.

Vid ett uppföljningsbesök i september i år ska skolan redovisa vilka åtgärder man vidtagit i anledning av de brister och krav som Arbetsmiljöverket nu påpekat.