16 maj 2015 06:00

16 maj 2015 06:00

Grundskolor kritiseras

ARBETSMILJÖ: Brister på en rad punkter

Två grundskolor i Falköping får kritik av Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön.

Det är efter Arbetsmiljöverkets föranmälda inspektioner i mars i år som Åttagårdsskolan och Centralskolan nu kritiseras av myndigheten.

På en rad punkter krävs att skolorna senast i september åtgärdar de fel och brister som upptäckts.

Inte bedömt risker

Centralskolan har inte upprättat handlingsplaner eller gjort riskbedömningar efter genomförda undersökningar av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och de brister och risker som då upptäckts.

Arbetsmiljöverket säger att efter vidtagna åtgärder ska skolan följa upp att åtgärderna fått avsedd effekt. ”Har ni inte upprättat handlingsplaner är sannolikheten stor att uppföljning inte genomförs”, skriver myndigheten i sitt beslut.

Centralskolan har heller inte undersökt och bedömt riskerna för våld- och hotsituationer som kan förekomma och som riskerar att drabba skolans arbetstagare.

Tydlig fördelning

Skolan måste också se till att de instruktioner som finns för de våld- och hotsituationer som kan uppstå är tillräckliga.

Åttagårdsskolan måste upprätta en tydlig och skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av idrottslärare på skolan.

Som läget är nu vet varken idrottslärarna, övriga arbetstagare eller elever med full säkerhet vem som ska vidta åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall i idrottshallen.

Åttagårdsskolan måste också göra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Det är efter Arbetsmiljöverkets föranmälda inspektioner i mars i år som Åttagårdsskolan och Centralskolan nu kritiseras av myndigheten.

På en rad punkter krävs att skolorna senast i september åtgärdar de fel och brister som upptäckts.

Inte bedömt risker

Centralskolan har inte upprättat handlingsplaner eller gjort riskbedömningar efter genomförda undersökningar av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och de brister och risker som då upptäckts.

Arbetsmiljöverket säger att efter vidtagna åtgärder ska skolan följa upp att åtgärderna fått avsedd effekt. ”Har ni inte upprättat handlingsplaner är sannolikheten stor att uppföljning inte genomförs”, skriver myndigheten i sitt beslut.

Centralskolan har heller inte undersökt och bedömt riskerna för våld- och hotsituationer som kan förekomma och som riskerar att drabba skolans arbetstagare.

Tydlig fördelning

Skolan måste också se till att de instruktioner som finns för de våld- och hotsituationer som kan uppstå är tillräckliga.

Åttagårdsskolan måste upprätta en tydlig och skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av idrottslärare på skolan.

Som läget är nu vet varken idrottslärarna, övriga arbetstagare eller elever med full säkerhet vem som ska vidta åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall i idrottshallen.

Åttagårdsskolan måste också göra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.