18 maj 2015 09:50

18 maj 2015 09:51

Polisen får ersätta fönsterkross

Vid ett ingripande i en fastighet i Falköping krossade polisen en fönsterruta. Nu tvingas man betala skadestånd till fastighetsägaren.

Det var i februari i år som ambulans och polis larmades till en fastighet i Falköping där en hyresgäst befann sig i nöd.

När hyresgästen inte öppnade dörren tvingades poliserna krossa en fönsterruta för att komma in i fastigheten.

Väl inne fann man hyresgästen avsvimmad i sin lägenhet.

Skadestånd

Fastighetsägaren begärde snabbt ersättning av polisen för kostnaden att reparera fönsterrutan.

I ett yttrande ansåg den lokala polisen, som var ansvarig för ingripandet, att polismyndigheten borde betala skadestånd.

Nu har Rikspolisstyrelsen beslutat att betala 2 300 kronor i skadestånd till fastighetsägaren.

Inte gjort fel

Detta trots att man inte anser att man gjorde fel då man krossade rutan i samband med ingripandet.

I den så kallade Frihetsberövandelagen framgår att det allmänna har ett ersättningsansvar for skador orsakade av våld i vissa fall.

Vidare sägs att vid skador orsakade av laglig våldsanvändning kan ersättningsskyldighet uppkomma även om något fel inte har begåtts.

”Omständigheterna i ärendet är sådana att XX kan beviljas den begärda ersättningen för reparation av rutan”, skriver Rikspolisstyrelsen i sitt beslut.

Det var i februari i år som ambulans och polis larmades till en fastighet i Falköping där en hyresgäst befann sig i nöd.

När hyresgästen inte öppnade dörren tvingades poliserna krossa en fönsterruta för att komma in i fastigheten.

Väl inne fann man hyresgästen avsvimmad i sin lägenhet.

Skadestånd

Fastighetsägaren begärde snabbt ersättning av polisen för kostnaden att reparera fönsterrutan.

I ett yttrande ansåg den lokala polisen, som var ansvarig för ingripandet, att polismyndigheten borde betala skadestånd.

Nu har Rikspolisstyrelsen beslutat att betala 2 300 kronor i skadestånd till fastighetsägaren.

Inte gjort fel

Detta trots att man inte anser att man gjorde fel då man krossade rutan i samband med ingripandet.

I den så kallade Frihetsberövandelagen framgår att det allmänna har ett ersättningsansvar for skador orsakade av våld i vissa fall.

Vidare sägs att vid skador orsakade av laglig våldsanvändning kan ersättningsskyldighet uppkomma även om något fel inte har begåtts.

”Omständigheterna i ärendet är sådana att XX kan beviljas den begärda ersättningen för reparation av rutan”, skriver Rikspolisstyrelsen i sitt beslut.