19 maj 2015 14:49

19 maj 2015 14:49

Gata avstängd för asfaltering

Balderstensgatan i Falköping kommer att vara avstängd för all motortrafik från och med onsdag morgon.

Detta på grund av asfalteringsarbeten.

Arbetena kommer att pågå till och med onsdag eftermiddag i nästa vecka.

Kommunen har därför beslutat att på Balderstensgatan, mellan Trädgårdsgatan och Frejagatan, får inte andra motordrivna fordon än moped klass II framföras.

Förbudet gäller genomfart.

Balderstensgatan i Falköping kommer att vara avstängd för all motortrafik från och med onsdag morgon.

Detta på grund av asfalteringsarbeten.

Arbetena kommer att pågå till och med onsdag eftermiddag i nästa vecka.

Kommunen har därför beslutat att på Balderstensgatan, mellan Trädgårdsgatan och Frejagatan, får inte andra motordrivna fordon än moped klass II framföras.

Förbudet gäller genomfart.