19 maj 2015 06:00

19 maj 2015 06:00

Myndighet säger nej till nya bostäder i Stenstorp

BYGGLOV: "Inte lämplig som bostad"

Miljönämnden Östra Skaraborg säger nej till att en industrifastighet i Stenstorp görs om till bostäder. För nära järnvägen är argumentet.

Det är ägaren till det gamla tunnbinderiet på Gustaf Daléns väg som sökt bygglov hos Falköpings kommun för att ändra fastighetens användning till bostäder.

Två lägenheter

Fastigheten användes både som bostad och för industriverksamhet från 1870 och fram till 1950-talet. Av den totala ytan på 300 kvadratmeter utgör bostadsdelen en tredjedel, med en trerumslägenhet på bottenvåningen och en enrummare på andra våningen.

De senaste 60 åren har fastighetens användningsområde ändrats flera gånger. Sedan nuvarande ägaren tillträdde 2009 har den använts för utställnings- och evenemangsverksamhet.

I sin bygglovsansökan säger ägaren att lägenheterna är placerade i den del av huset som ligger längst bort från järnvägen.

”Visst buller från järnvägen kan märkas, men inte mer än i andra intilliggande bebodda fastigheter”, skriver han.

Säger nej

Hans önskan är nu att lägenhetsdelen återigen ska klassas som bostad såsom tidigare varit fallet i husets historia. Övriga ytor kommer även i fortsättningen att användas till utställnings- och kursverksamhet.

Miljönämnden Östra Skaraborg har fått bygglovsansökan på remiss. I sitt beslut avstyrker man nu bygglov.

Enligt nämnden har fastighetsägaren inte visat att fastigheten är lämplig som bostad med tanke på närheten till Västra stambanan.

Miljönämnden skriver att befintliga byggnader på fastigheten ligger inom cirka 30-45 meter från spårområdet och att fastigheten utsätts för buller från järnvägen som kan vara ganska betydande.

Nämnden säger vidare att samtliga riktvärden för trafikbuller behöver vara uppfyllda, såväl inomhus som utomhus, för att bygglov ska kunna medges.

Finns risker

Man konstaterar också att ägaren i sin ansökan inte redovisat någon bullerutredning.

Miljönämnden pekar också på de risker som finns kopplade till den stora mängd farligt gods som transporteras på järnvägen.

Om ett tåg skulle spåra ur på platsen utsätts fastigheten för risker på grund av eventuella utsläpp av gaser eller vätskor, dels kan tåg riskera att förstöra byggnader.

”Sammantaget bedömer miljönämnden därför att bygglov inte ska lämnas”, skriver nämnden.

Det är ägaren till det gamla tunnbinderiet på Gustaf Daléns väg som sökt bygglov hos Falköpings kommun för att ändra fastighetens användning till bostäder.

Två lägenheter

Fastigheten användes både som bostad och för industriverksamhet från 1870 och fram till 1950-talet. Av den totala ytan på 300 kvadratmeter utgör bostadsdelen en tredjedel, med en trerumslägenhet på bottenvåningen och en enrummare på andra våningen.

De senaste 60 åren har fastighetens användningsområde ändrats flera gånger. Sedan nuvarande ägaren tillträdde 2009 har den använts för utställnings- och evenemangsverksamhet.

I sin bygglovsansökan säger ägaren att lägenheterna är placerade i den del av huset som ligger längst bort från järnvägen.

”Visst buller från järnvägen kan märkas, men inte mer än i andra intilliggande bebodda fastigheter”, skriver han.

Säger nej

Hans önskan är nu att lägenhetsdelen återigen ska klassas som bostad såsom tidigare varit fallet i husets historia. Övriga ytor kommer även i fortsättningen att användas till utställnings- och kursverksamhet.

Miljönämnden Östra Skaraborg har fått bygglovsansökan på remiss. I sitt beslut avstyrker man nu bygglov.

Enligt nämnden har fastighetsägaren inte visat att fastigheten är lämplig som bostad med tanke på närheten till Västra stambanan.

Miljönämnden skriver att befintliga byggnader på fastigheten ligger inom cirka 30-45 meter från spårområdet och att fastigheten utsätts för buller från järnvägen som kan vara ganska betydande.

Nämnden säger vidare att samtliga riktvärden för trafikbuller behöver vara uppfyllda, såväl inomhus som utomhus, för att bygglov ska kunna medges.

Finns risker

Man konstaterar också att ägaren i sin ansökan inte redovisat någon bullerutredning.

Miljönämnden pekar också på de risker som finns kopplade till den stora mängd farligt gods som transporteras på järnvägen.

Om ett tåg skulle spåra ur på platsen utsätts fastigheten för risker på grund av eventuella utsläpp av gaser eller vätskor, dels kan tåg riskera att förstöra byggnader.

”Sammantaget bedömer miljönämnden därför att bygglov inte ska lämnas”, skriver nämnden.