19 maj 2015 14:54

19 maj 2015 14:54

Vattenledning ska repareras

Underhållsarbeten på dagvattenledningsnätet gör att Ekhagsgatan i Falköping kommer att vara avstängd vid ”Drakarörsparken”.

Då arbetena pågår tillåts fastighetsägare ”längst in” på gatan, trafikera gång- och cykelbanan mellan Kapellsgatan och Ekhagsgatan. Det har Falköpings kommun beslutat.

Gatuavstängningen gäller fram till och med den 28 maj.

 

Underhållsarbeten på dagvattenledningsnätet gör att Ekhagsgatan i Falköping kommer att vara avstängd vid ”Drakarörsparken”.

Då arbetena pågår tillåts fastighetsägare ”längst in” på gatan, trafikera gång- och cykelbanan mellan Kapellsgatan och Ekhagsgatan. Det har Falköpings kommun beslutat.

Gatuavstängningen gäller fram till och med den 28 maj.