20 maj 2015 06:00

20 maj 2015 06:00

Det byggs för få bostäder i Falköping

BOSTÄDER: 132 nya bostäder 2015-2016

Bostadsbrist råder i Falköping. Det visar Boverkets senaste rapport om läget på bostadsmarknaden.

Med underlag från landets samtliga 290 kommuner har Boverket i dagarna presenterat en samlad bild av bostadsmarknaden 2015 och 2016.

Sammanställningen ger en mörk bild av läget. I 183 kommuner råder det underskott på bostäder, det vill säga bostadsbrist. Falköping är en av dessa.

Billigt och smått

Men Boverket konstaterar också att bristen på bostäder inte behöver vara generell, det kan räcka med att det råder brist på en viss typ av bostäder för att kommunen ska uppge att det finns ett underskott.

Svaren från kommunerna visar att det främst finns ett behov av tillskott på billiga och små bostäder i centrala lägen.

Mycket nytt i Falköping

Men rapporten innehåller också ljusglimtar.

Under 2014 påbörjades drygt 40 000 bostäder i landet, vilket är 20 procent fler jämfört med 2013 och Boverket spår att den goda trenden kommer att hålla i sig.

I Falköping kommer det under 2015 och 2016 att färdigställas totalt 132 nya bostäder. Det gör att nyproduktionen i kommunen är en av de bästa i Skaraborgs 15 kommuner.

I grannkommunerna Skara och Tidaholm är siffrorna för antalet nya bostäder betydligt lägre de kommande två åren, 46 respektive 79.

I Skövde kommer det att byggas 674 nya bostäder under samma period.

Flytta hemifrån

Nyanlända flyktingar och ungdomar som vill flytta hemifrån tillhör de grupper som har det tuffast på bostadsmarknaden. Hela 244 kommuner uppger att de har ett underskott av bostäder för nyanlända,

och 219 kommuner har ett underskott på bostäder för ungdomar

Långt till målet

Boverket tror att byggtrenden kommer att öka och spår att närmare 48 000 bostäder påbörjas i år.

Men det är ändå långt kvar till målet på 70 000 nya bostäder årligen de närmaste fem åren, vilket enligt beräkningar krävs för att skapa balans på bostadsmarknaden.

Med underlag från landets samtliga 290 kommuner har Boverket i dagarna presenterat en samlad bild av bostadsmarknaden 2015 och 2016.

Sammanställningen ger en mörk bild av läget. I 183 kommuner råder det underskott på bostäder, det vill säga bostadsbrist. Falköping är en av dessa.

Billigt och smått

Men Boverket konstaterar också att bristen på bostäder inte behöver vara generell, det kan räcka med att det råder brist på en viss typ av bostäder för att kommunen ska uppge att det finns ett underskott.

Svaren från kommunerna visar att det främst finns ett behov av tillskott på billiga och små bostäder i centrala lägen.

Mycket nytt i Falköping

Men rapporten innehåller också ljusglimtar.

Under 2014 påbörjades drygt 40 000 bostäder i landet, vilket är 20 procent fler jämfört med 2013 och Boverket spår att den goda trenden kommer att hålla i sig.

I Falköping kommer det under 2015 och 2016 att färdigställas totalt 132 nya bostäder. Det gör att nyproduktionen i kommunen är en av de bästa i Skaraborgs 15 kommuner.

I grannkommunerna Skara och Tidaholm är siffrorna för antalet nya bostäder betydligt lägre de kommande två åren, 46 respektive 79.

I Skövde kommer det att byggas 674 nya bostäder under samma period.

Flytta hemifrån

Nyanlända flyktingar och ungdomar som vill flytta hemifrån tillhör de grupper som har det tuffast på bostadsmarknaden. Hela 244 kommuner uppger att de har ett underskott av bostäder för nyanlända,

och 219 kommuner har ett underskott på bostäder för ungdomar

Långt till målet

Boverket tror att byggtrenden kommer att öka och spår att närmare 48 000 bostäder påbörjas i år.

Men det är ändå långt kvar till målet på 70 000 nya bostäder årligen de närmaste fem åren, vilket enligt beräkningar krävs för att skapa balans på bostadsmarknaden.